Geçici aday listeleri ilan edildi

28 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca mahallinde ilan edildi.

28 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca mahallinde ilan edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre, il ve ilçe seçim kurulları bağımsız adayları da mahallinde ilan etti.
İlan edilen geçici aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna 29 Şubat'a kadar itiraz edilebilecek. İl ve ilçe seçim kurulları, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını incelemeye 1 Mart'ta başlayacak.
İncelemeler sonucunda seçilme yeterliliğine sahip olmayan adayları, il seçim kurulları, ilgili adaylara, siyasi parti il başkanlığına ve ilçe seçim kurulları da ilgililere, siyasi partilere bildirecek. Yasada yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu ilçe seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü ise 2 Mart Salı.
İlgililer, ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurullarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı YSK'ya 3 Mart Çarşamba gününe kadar itiraz edebilecekler. Bu itirazlar da 4 Mart'ta karara bağlanacak.
YSK ve il seçim kurulu tarafından verilen kesin kararlar sonucunda, siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum siyasi partilere bildirilecek. Siyasi partiler, 5 Mart'a kadar aday listelerindeki eksiklikleri ilgili il seçim kuruluna bildirecek.
Kesin aday listeleri 6 Mart Cumartesi günü, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

SEÇİM KURULLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kurullarının yapacağı iş ve işlemlerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla bir genelge yayımladı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelge, seçime katılacak siyasi parti genel başkanlarına da gönderildi. İl, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ile yapacakları işlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı genelgeye göre, sandık kurulları, yapılan tüm seçimlere ilişkin işlemleri tamamlamadan belge ve bilgileri ilçe seçim kurullarına iletmeyecek.
Sandık kurulu başkanları ve bir memur üyesine, görevlerinin öğretilmesi amacıyla, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları tarafından kurs verilecek. Sandık kurulu başkanları ve bir memur üyesi, bu kursa katılmak ve sonuna kadar izlemek zorunda olacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri, görev yaptıkları sandıklarda oy kullanacak.