Genelkurmay: Hiç kimse fişlenmedi

Genelkurmay Başkanlığı, bir askeri komutanlıkça bazı kaymakamlıklara gönderilen yazılarla hiç kimsenin fişlenmediğini, böyle bir görev için hiçbir birliğe emir verilmediğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, bir askeri komutanlıkça bazı kaymakamlıklara gönderilen yazılarla hiç kimsenin fişlenmediğini, böyle bir görev için hiçbir birliğe emir verilmediğini bildirdi.
'Fişleme' yorumlarının endişe verici boyuta ulaştığını vurgulayan Genelkurmay Başkanlığı, yönergedeki üç sorunun bazı karargah subaylarının zafiyetinden kaynaklandığını belirterek, "Halkının güven ve huzuru için binlerce can, kol, bacak, göz vermiş şehit ve gazilerin yuvası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün haksız ve acı tenkitleri bağrına basar" dedi.
Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, çeşitli toplum kesimlerinin izlenmesine ilişkin kaymakamlıklara gönderilen yönerge konusunda ikinci açıklamasını yaptı. Sözkonusu yazıların basında büyük yankı bulduğunu belirten Genelkurmay Başkanlığı uygulamanın geçerli hukuki gerekçeye dayandığını yineledi.
Haberin kamuya 'fişleme' olarak sunulması nedeniyle, doğurabileceği yıpratıcı sonuçlar dikkate alınmadan yapılan açıklamalar ve yorumların endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilen açıklama şöyle:
"Bu tarz yaklaşımlarla hangi maksada hizmet edildiği konusunda kamuoyu tereddüde düşürülmüştür. Bu nedenle, inceleme sonucu ulaşılan ilk değerlendirmelerin ivedilikle değerli halkımıza duyurulması ihtiyacı hasıl olmuştur.
Daha önceki açıklamada da ifade edildiği üzere, valiler asayişinden sorumlu oldukları illerdeki asayiş olaylarını, emirlerindeki polis ve jandarma kuvvetiyle önleyemezler veya önleyemeyeceklerini anlarlarsa en yakın askeri birlikten yardım isterler ve askeri birlik komutanı, polis ve jandarmayı da emrine alarak duruma el koyar. Bu görev askeri birliklere kanunlarla emredilmiştir. Olayın polis ve jandarmanın baş edemeyeceği bir boyuta ulaştığı anda görev alan komutanın, bu görevi, olay daha da büyümeden başarabilmesi için önceden plan hazırlamasının ve bu planı hazırlayabilmesi için il veya ilçede doğabilecek çok çeşitli olaylar hakkında bilgi toplamasının, bu bilgilere göre teşkilat, teçhizat, muhabere irtibatları ve eğitim çalışmaları yapmasının zorunluluğu açıktır. Kaldı ki, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve buna istinaden Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılmış olan Protokol da bunu öngörmektedir.
Basında yer alan bu haberin, 'fişleme' gibi ilgi çekici ve tamamen saptırılmış, yanlış ve haksız bir eylem ile hiç bir ilgisi yoktur. Hiç kimse fişlenmemiş ve böyle bir görev hiç bir birliğe emredilmemiştir. Bu bakımdan bütün halkımız huzur içinde olmalıdır."

KARA KUVVETLERİNİN İLGİSİ YOK

Konunun yasa gereği il mülki amirleriyle illerdeki garnizon komutanlıklarının ilgi ve sorumluluğunda olduğunu kaydeden Genelkurmay Başkanlığı, "Bazı çevrelerce iddia edildiği gibi konunun Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve özellikle Kara Kuvvetleri Komutanının şahsıyla hiçbir ilgisi yoktur. Askeri yazışmalarda baş sayfa tepesindeki birlik tanıtıcı bölümde yer alan birlik isimleri daima Kuvvet Komutanlığından başlayarak ast birliğe doğru iner" dedi.
Genelkurmay Başkanlığı, planlamaya esas teşkil edecek bilgilerin kaymakamlıklardan, bilgileri toplama imkan ve kabiliyeti olan polis ve jandarma unsurlarının mülki amirlerin emrinde olması nedeniyle istendiğini bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

KARARGAH SUBAYLARININ KUSURU

"Hal böyle olmakla beraber, bilgilerin askeri birliklerin müdahalesini gerektirecek büyüklük ve mahiyetteki olaylarla ilgili ihtiyaçlara dönük olarak ve yeteri kadar istenmesi gerekirdi. Esasen bölücü, irticai ve yıkıcı faaliyetlere ilişkin istekler, istek formunun hemen hemen tamamını oluşturmaktadır. Sadece üç maddesinde yer alan ve basınca yansıtılan amacını aşmış istekler ise, bu konudaki eğitiminde zafiyet olan karargah subaylarının kusurudur. Bu mesele Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir iç meselesidir. Bu hususun düzeltilmesi için gerekli çalışmalara hemen başlanmıştır. Gereği yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir."

'TSK HAKSIZ TENKİTLERİ BAĞRINA BASAR'

Personel eliyle icra edilen her faaliyette insan kusurundan kaynaklanabilecek olumsuzluklar yaşanabileceğini kaydeden Genelkurmay açıklamasının sonunda şöyle denildi:
"Üzücü olan husus ise böyle bir olumsuzluğun bir kurumla özdeşleştirilmesi, genelleştirilmesi, yanlış makam ve kişilerin suçlanması ve yıpratılmasıdır. Halkının güven ve huzuru için binlerce can, kol, bacak, göz vermiş şehit ve gazilerin yuvası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün haksız ve acı tenkitleri bağrına basar, hafızasına gömer, takdirini aziz milletinin sağ duyusuna emanet eder, yapıcı tenkitleri ile bizlere daha iyilere ulaşma, doğrularımızla sevinme, azmimizi artırma imkanı verenlere ise şükranlarını sunar."
Açıklamaya, uygulamanın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu "11/D Maddesi" Gereğince Alınması Gereken Müşterek Tedbirlere İlişkin Protokol ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Yasaları uyarınca yapıldığı da kaydedildi.