Gül: Bu raporlar kıskançlık ürünü

'Başbakanlık' yazılamaz
Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun Azınlık ve İnsan Hakları raporlarını eleştiren Gül, "Bu birim, raporu önce bana vermesi gerekirken vermemiştir. Basına sızdıranlar görevi dışında iş yaptı" dedi. Gül, kurulun başında 'Başbakanlık' ibaresi olmadığını da söyledi.
'Kıskançlık eseri'
Gül'ün sözleri şöyle: "Basından, raporla ilgili ibareler okuyorum. Meclis'e, hükümete, Başbakan'a büyük haksızlıklar ve ağır sözler var. Bunları bir kıskançlık ve kapris olarak görüyorum. Biz kimseden rapor istemedik."

ANKARA - Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun (İHDK) tartışma yaratan raporlarına hükümetten ilk tepkiyi Dışişleri Bakanı Abdullah Gül gösterdi. Gül, raporların Başbakan'a, Meclis'e ve hükümete 'ağır hakaretler' içerdiğini savundu. Raporlarla ilgili tartışmaların da hükümete 'kıskançlıktan, kapristen ve basit duygular'dan kaynaklandığını öne süren Gül, kurulun adında 'Başbakanlık' ibaresinin yer almadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Gül, hükümetin, Azınlıklar Raporu ve İnsan Hakları Raporu'yla ilgili sessizliğini bozdu. Gül, dün bu konudaki soruları yanıtlarken, kurulun 2001'de oluşturulduğunu, ancak AKP hükümeti kurulana kadar da toplantı yapmadığını anlattı. "Kurul, hükümetimiz döneminde dokuz toplantı yapmıştır" diyen Dışişleri Bakanı, hazırlanan raporların ise kendisinin bilgisi dahilinde olmadığını söyledi. Gül, "Bana bağlı bir birim, raporu önce bana, hükümete vermesi gerekirken vermemiştir" dedi ve raporu basına 'sızdıranların' görevi dışında işler yaptığını ifade etti. Bakan şöyle devam etti:
'78 kişi, bir iş yapmamış'
Kıskançlık: Kurulun bana veya hükümete göndermesi gereken rapor, basında tartışılıyor. Ben basından, raporla ilgili bazı ibareler okuyorum. Başta Meclis'e, hükümete, sayın Başbakan'a çok büyük haksızlıklar ve gerçekten hiç yakışmayacak üslupla ağır sözler var. Türkiye, AB yolunda sessiz bir devrim gerçekleştirirken, bu hiç yakıştıramadığım tabirler eğer doğruysa bunları bir kıskançlık, kapris veya çok basit bir duygu olarak görüyorum. 78 üyeli kurul, toplanıp da bir şey yapmamış aslında.
'Biz rapor istemedik'
Başbakanlık'la ilgisiz: Üst kurulun raporunun üzerine 'Başbakanlık' eklenip de gazetelerde çıkınca, herkes Başbakanlığın böyle bir rapor hazırladığını zannediyor. Danışma Kurulu'nun başında 'Başbakanlık' diye bir ibare yoktur. Bunun el altından sızdırıldığı düşünülüyor. Bu doğru değil. Biz, kimseden rapor istemedik. Çok üzgünüm. Türkiye kritik dönemden geçerken, yönetmeliklere, usullere uygun olup olmadığı da bilinmeyen işler, tartışmalar çıkıyor ortaya.
Bıçak'a talimat: Bu raporlar daha çok bir egzersiz, entelektüel çalışma olabilir. Vahit Bıçak, Başbakanlığa ait insan hakları biriminin başkanıdır. Yurtdışındayken bana raporlarla ilgili soru gelince, ona 'Açıklama yap ve bu raporların bize ait olmadığını söyle' dedim. O da benim direktifim doğrultusunda açıklama yapmıştır.
İhtiyacımız yok: Böyle raporlara ihtiyacımız yok. Benim kimseden böyle bir rapor talebim olmadı. Ama Türkiye'de zaten bu konuyla uğraşılıyor. Herkes fikrini söylüyor. Devlet de, Bakanlığımız da, Milli Güvenlik Kurulu da bu tip çalışmalar yapabilir. Böyle bir üst kurul da böyle çalışmalar yapar ama usulüne uygun yapar, sonucu bize verir. Türkiye'de aykırı şeyler düşünülemez diye bir şey olmaz. Ama biz de bunları görürüz. Kurulda çok değerli bilimadamları, sivil toplum temsilcileri de var. Onları da tamamen suçlamak istemiyorum."
İsimde yok bünyede var
Bakan Gül'ün, kurulla ilgili "Esasen o raporlarda Başbakanlık söz konusu değildir. Bu Danışma Kurulu'nun başında 'Başbakanlık' diye bir ibare yoktur" açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Gül'ün dile getirdiği bu ayrıntı, İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun Başbakanlık'la ilişkisini ortadan kaldırmıyor. Çünkü, Kaboğlu'nun başkanı olduğu İHDK, 12 Nisan 2001'de 4643 sayılı yasayla kurulmuş ve kurulun Başbakanlık ile doğrudan ilişkisi şöyle tanımlanmıştı:
"İnsan haklarıyla ilgili devlet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iletişim sağlamak ve insan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı olarak görev yapmak üzere, başbakanın görevlendireceği devlet bakanına bağlı olarak İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurulun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır."
15 Kasım 2001'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin amaç maddesi de şöyle: "Başbakanlık bünyesinde kurulan İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun kuruluş görev ve işleyiyişle ilgili usulleri düzenlemek."
Başbakan Erdoğan dahil hükümet üyeleri de bu kurulun toplantılarına katılmıştı. Kurulun açıklamalarında da kullandığı 'Başbakanlık' ibaresine hiçbir resmi kurum itiraz etmemişti.