Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan saat açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan saat açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan saat açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eski Bakan Zafer Çağlayan'a hediye edildiği belirtilen saatle ilgili, kaçakçılıkla mücadele kanununa göre işlem yapılmadığı ve kesinlen para cezasının indirimli olarak tahsil edildiği iddaları yanıtlandı.

RADİKAL - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yolcu beraberinde gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ya da ithali yasak olmayan eşya için ilgili kanun maddesi uyarınca kaçakçılık suçlarından işlem yapılamamaktadır. Bu indirim idarenin takdirinde olan bir indirim olmayıp, tamamen yasal zorunluluk çerçevesinde gerçekleştirilmektedir" denildi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, eski bakan Zafer Çağlayan'a hediye edildiği öne sürülen saate ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında yayınlanan “Zafer Çağlayan'a hediye edildiği öne sürülen saate dair neden Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılmadığı ve kesilen idari para cezasının indirimli olarak tahsil edildiğine" ilişkin haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve söz konusu haberlerde yer alan gerçeği yansıtmayan ifadelerin düzeltilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 'Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya' başlıklı altıncı maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde üçüncü madde hükümleri uygulanır" denilmektedir. Dolayısıyla, yolcu beraberinde gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ya da ithali yasak olmayan eşya için ilgili kanun maddesi uyarınca kaçakçılık suçlarından işlem yapılamamaktadır.
Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendilerine ait kişisel eşyalarından, değerine ve kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın gümrük vergileri tahsili ise söz konusu değildir. Ancak yolcuların başkasına ait kişisel eşyayı kendi eşyası gibi göstererek ülkemize getirmeleri hali Gümrük Kanunu'nun 235/3 maddesinde kabahat olarak tanımlandığından, bu kabahatin karşılığı olarak eşyanın gümrük vergilerinin iki kat idari para cezası alınması hükmü bulunmaktadır. 

Tüm kabahatlere ilişkin verilen diğer idari para cezalarında olduğu gibi Gümrük Kanunu uyarınca düzenlenen idari para cezalarından, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/6'ncı maddesi uyarınca idari para cezalarının tebliği ve kesinleşmesinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ödenmesi halinde dörtte bir oranında indirim yapılması gerekmektedir. Bu indirim idarenin takdirinde olan bir indirim olmayıp, tamamen yasal zorunluluk çerçevesinde gerçekleştirilmektedir."  (DHA)