HDP'den halaylı türkülü kadın seçim bildirgesi

HDP'den halaylı türkülü kadın seçim bildirgesi
HDP'den halaylı türkülü kadın seçim bildirgesi
HDP Kadın Seçim Bildirgesi'ni açıkladı. Açıklamanın ardından partili kadınlar halay çekti.

RADİKAL - Halkların Demokratik Partisi (HDP), 30 sayfalık 'Kadın Seçim Bildirgesi'ni açıkladı. Bildirgenin açıklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve partili kadınlar, 'Keçe Kurdan' adlı türkü eşliğinde halay çekti.

HDP Kadın Seçim Bildirgesi, Taksim'de bir otelde düzenlenen toplantıyla HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ tarafından okundu. Toplantıda, aralarında milletvekilleri Sebahat Tuncel, Pervin Buldan, kadın milletvekili adayları, HDP'li bazı belediye eş başkanları ve partili kadınlar yer aldı. HDP Kadın Seçim Komisyonları'nın, kadın örgütleriyle birlikte hazırladığı 30 sayfalık Kadın Seçim Bildirgesi, kadınlara sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere yaşamın tüm alanlarında özgürlükçü ve eşitlikçi düzenlenmeler vaat ediliyor.

KADINLAR OLARAK ONCA YILIN YOKSUNLUĞUNA 'ARTIK' YETER DİYORUZ

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ bildirgeyi okumadan önce yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin dünyada kadın erkek eşitsizliğinin en ağır yaşandığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Dünya Ekonomik Forumu'nun 142 ülke üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Türkiye kadın-erkek eşitliğinde 125. sırada. Biz'ler kadınlar olarak, onca yılın yoksunluğuna , 'artık yeterö diyoruz. Mahkemelerde adil olmayan tutumlara maruz kalmaktan, kadın katillerinin yargı tarafından kayırılmasından bıktık. İşsizlikten, aşsızlıktan, evimizi, köyümüzü, parkımızı, kentimizi terk etmeye mecbur bırakılmaktan usandık" diye konuştu.

BİLDİRGEDE ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

HDP Seçim Bildirgesi'nde olduğu gibi Kadın Bakanlığı'nın kurulacağı tekrarlanan bildirgede öne çıkan düzenlemeler şunlar:

KADIN EKSENLİ YENİ ANAYASA

-Kadına yönelik her türlü kötü muamele ve şiddetin, kadın ticareti ve kadın bedeninin istismarının engellenmesini, aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul edilmesi,

-Cinsiyet eşitliğine dayanan toplumsal bir düzenin inşası için kadınların tüm haklarının kullanımına ilişkin pozitif ayrımcılık hükümlerinin uygulanması,

-Ev dışında başka bir işte çalışmayan kadınlar da dahil olmak üzere tüm kadınların, ev içi emeğini de gözeten sosyal güvenlik haklarının sağlanması öngörülüyor.

SİYASET ALANINDA DÜZENLEMELER

-Siyasi partiler yasası değiştirilerek eş başkanlığın sadece genel başkanlıkta değil bütün yönetim organlarında geçerli olması ve kadın kotasının uygulanması sağlanacak.

-Seçim yasasında değişikliğe gidilerek yüzde 50 cinsiyet kotasının genel ve yerel seçimlerin tüm aşamalarında konulması, kadın adayların maddi olarak desteklenmesi için bütçe ayrılması sağlanacak.

-En çok kadını vuran yüzde 10 barajı kaldırılacak.

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerine, Kadın Bakanlığı, Eşitlik Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulacak.

İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA DÜZENLEMELER

-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün tatil ilan edilecek

-Sayısı bir milyonun üzerindeki ev işçileri, iş yasası ve iş güvenliği yasası kapsamına alınacak.

-Gündelikçi ya da aylıkçı olmaları ayrımı yapmadan, diğer işçilerle eşit haklara sahip olması sağlanacak, emeklilik hakları güvence altına alınacak.

-İşçi ve işveren evden çıkmadan sigorta kayıt işlemini yapabilecek, ev işçisi çalıştıranlara 5 yıl boyunca sigorta prim teşviki verilecek.

- Eşdeğer işe eşit ücret' uygulaması için çalışılacak ve her türlü ayrımcı uygulamaya karşı önlem alınacak.

-Kadınların, yaşadıkları sorunları gidermek üzere alternatif finans ağları yaratılacak. -Sosyal destek alan kişilerin istihdam politikalarıyla bağının kurulması sağlanacak.

- Yeni çalışmaya başlayan kadınlar, gelir vergisinden muaf tutulacak, bir seferlik “işe giriş desteğiö verilecek.

-Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak.

- Geliri yoksulluk sınırı altındaki hanelerdeki kadınların kendilerine, doğrudan gelir desteği yapılacak.

-Sosyal güvencesi ve geliri olmayan eşi vefat etmiş kadınlara yapılan sosyal destek asgari ücretten az olmayacak.

-Benzer destek, eşinden boşanmış, eşi tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan, eşi kayıp kadınlara, yalnız annelere ve şiddet mağduru kadınlara da verilecek. Bu kadınlara sağlık hizmetlerine erişim ve barınma desteği de verilerek, çocuklarının giyim, çanta, kırtasiye, servis ücreti gibi okul masrafları karşılanacak.

KADIN CİNAYETLERİ

Bildirgede kadına yönelik şiddetin AKP döneminde yüzde 1400 artığı belirtilerek, “2014'te ise hemen hemen her gün bir kadın öldürüldü. İHD'nin açıkladığı rapora göre 2014 yılında 6'sı kadın cinayeti olmak üzere 302 kadın öldürüldü, 39 kadın intihar etti, 13 kadın da kuşkulu bir şekilde yaşamına son verdi. Kadınların 44'ü polis korumasındayken öldü. Kadınların yüzde 36'sı ailesinden ya da yakın ilişkide oldukları erkeklerden şiddet görüyor. İnsanı dehşete düşüren bu ciddi tablo ve rakamlar sadece adli mercilere ve basına intikal etmiş olanlar. Gerçek tablonun bundan çok daha korkunç boyutlarda olduğu bilinen gerçek denildi. Kadına yönelik şiddetin azaltılması için alınacak önlemlerden bazıları ise şöyle sıralandı:

-Kadına yönelik şiddetle mücadelede bürokrasi azaltılacak, şiddet mağduru kadına ulaştığı ilk kurumda tam destek sağlanacak.

-Kadın katliamlarını önlemek için acilen, kapsamlı bir eylem planı hazırlanarak hızla hayata geçirilecek.

-Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetten yargılananların Ceza Kanunu'ndaki “haksız tahrik" ve “haksız tahrik indirimlerinden yararlanmalarını ve TCK'nin 29. maddesinin uygulanmasını önleyecek yasal değişiklik" yapılacak.

-Şiddete maruz kalan kadının beyanı esas alınacak ve tıbbi rapor, yasal başvuru olanakları ve şiddetsiz bir yaşam sağlamak için önlemler geliştirilecek.

- Şiddet mağdurlarının kamusal sağlık ve sosyal destek sistemlerinden yararlanmaları sağlanacak.

EĞİTİM ALANINDA DÜZENLEMELER

-Eğitim müfredatı, ders kitapları ve diğer materyaller cinsiyetçi, eril, tekçi, merkeziyetçi, militarist, milliyetçi ve şoven içerikten arındırılacak.

- Dili, dini, inancı, sınıfı, cinsiyeti, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ne olursa olsun tüm kadınların eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanması sağlanacak.

- Kadınlara ve kız çocuklarına ulaşımdan beslenmeye, ders araç gereçlerinden sağlık önlemlerine kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanacak.

-Eğitim kurumlarında kadınların her tür baskı, şiddet, dışlama, görmezden gelmeye maruz kalmalarını engelleyecek karar ve uygulamalar esas alınacak.

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.

- Okullarda toplumsal cinsiyet atölyeleri kurulacak

-Karma eğitim yasal güvence altına alınacak.

KADINLARIN YERİ DAR

Yüksekdağ, 30 sayfalık bildirgenin okunması sırasında, salonda bulunanların sıkılarak dikkatlerinin dağılmalarını önlemek için zaman zaman okumaya ara verdi. Bir ara önündeki mikrofonları gösteren Yüksekdağ, “Bu mikrofonlarla bir türlü aramı düzeltemedim. Aslında kadınların yeri dar. Bir önümüzü açsalar…" şeklinde espriler yaptı. Bildirgenin okunmasının ardından Yüksekdağ partili kadınlara papatya dağıttı. Ardından da sahneye çıkan HDP'li kadınlar 'Keçe Kurdan' adlı türkü eşliğinde halay çekti. (DHA)