Hedef tatile kadar 18 yasa

AKP ile CHP, TBMM'nin en geç 15 Temmuz'da tatile girmesi konusunda anlaştı.

ANKARA - AKP ile CHP, TBMM'nin en geç 15 Temmuz'da tatile girmesi konusunda anlaştı. Tatil öncesi kamu reformu tasarısının da aralarında olduğu 18 yasanın çıkarılması hedefleniyor. Bu yasalar 15 Temmuz'dan daha önce çıkarılırsa, Meclis tatili daha erken başlayacak.
AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz ile CHP Grup başkanvekilleri Kemal Anadol ve Ali Topuz dün Meclis gündemi ve tatil tarihini görüştü. Toplantıda üçü henüz TBMM'ye sunulmayan 18 tasarının öncelikle görüşülmesi ve bunun ardından da tatile girilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Toplantıda ayrıca Türk Ceza Yasa Tasarısı'nın Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinin de tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Görüşülmesi planlanan tasarı ve teklifler şöyle:
"Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa Tasarısı, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Tasarısı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasarısı, Aile, Sosyal Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasarısı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Tasarısı, Belediye Yasa Tasarısı, İl Özel İdaresi Yasa Tasarısı, Büyükşehir
Belediyesi Yasa Tasarısı, Mahalli İdare Birlikleri Yasa Tasarısı, Çevre Yasa Tasarısı, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı, Üretici Birlikleri Yasa Tasarısı, Tohumculuk Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı."
Ayrıca henüz TBMM'ye sunulmayan Petrol Yasa Tasarısı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Piyasası Yasa Tasarısı, Organik Tarım Yasası Tasarısı'nın da Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor.