Herkes polis olamaz, çünkü...

İmam hatiplilere polis olma yolunu kapatan yasa için FP'nin yaptığı iptal istemini reddeden Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçelerini açıkladı.

ANKARA - İmam hatiplilere polis olma yolunu kapatan yasa için FP'nin yaptığı iptal istemini reddeden Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçelerini açıkladı. Yüksek Mahkeme oy çokluğuyla aldığı kararda, herkesin aynı kurallara bağlı tutulamayacağını savundu.
Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okulları'na sadece genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından öğrenci alınmasını öngören Polis Yüksek Öğrenim Yasası'nı, kapatılan FP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi, FP'nin istemini 12 Şubat 2004'te oyç okluğuyla reddetmişti.
Eşitliğin sınırları
Mahkemenin gerekçeli karar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Yasa önünde eşitlik ilkesinin, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusu olduğuna işaret edilen kararda, "Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa, Anayasa'nın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz" denildi.
Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, başkanvekili Haşim Kılıç ve üye Sacit Adalı mahkemenin oy çokluğuyla aldığı bu karara katılmadı ve düzenlemenin eşitliğe aykırı olduğunu savundu.