Hukukçu görüşü: Ürpertici hak ihlali

Hukukçular 'sosyetik fişleme'ye çok tepkili. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç: "Fevkalade ürperti verici. Anayasal haklara aykırı." Barolar Birliği Başkanı Özok: "Hangi ulvi düşünce olursa olsun, hiçbir kurum özel yaşama dair bilgi toplayamaz."
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KKK) halkı fişleme talimatına
hükümet henüz açık tepki vermezken, hukukçulardan sert eleştiri geldi.
Genelkurmay Başkanlığı'nca da 'bazı hususlar düzeltilecek' kaydıyla doğruladığı fişleme talimatına yargıdan ilk tepki Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç'tan geldi. Kılıç, şunları söyledi:
Fevkalade ürpertici: Ne Anayasa'da öngörülen insan hakları ne de Uluslararası sözleşmelerde düzenlenen haklarla uzak yakın ilişkisi yok. Fevkalade ürpertici verici. Konunun bu yönüyle çok önemsenmesi gerekir. Bu boyutuyla hukusal çerçeveye oturtulması hiç mümkün görünmemekte.
Özel yaşamı yok eder: Yıkıcı ve bölücü örgütlerle ilgili belki birtakım istihbarat çalışmaları yapılması mümkündür, o da yine ilgili yasalar çerçevesinde. Ancak onun ötesine geçerek insanların özel hayatlarını ilgilendiren konularda araştırma çalışması içine girilmesi hak ve özgürlükleri rencide edici, yok edici davranıştır.
Çok tehlikeli: Bu çalışmaları askeri gerekler sınırı içine çekilmesi lazım. Yasalarda yetki ve görevler açıkça belirtilmiştir. Belli kanunlar vardır, koordinasyonla ilgili. Ama sözü edilen yetkilerle bu tür bir araştırmanın içine girilmesi mümkün değil."
'Düzeltme değil, iptal gerek'
Kılıç, Genelkurmay Başkanlığı'nın yönergeyi doğrularken, bazı yönlerinin düzeltileceği açıklamasıyla ilgili soruya ise, "Bu tür önemli bir yanlışın bazı yönleriyle düzeltilmesi de söz konusu olamaz. Yanlışın düzeltilmesi için onun tümüyle ortadan kaldırılması gerekir" yanıtını verdi.
Barolar da tepkili
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok da, fişlemeye tepkisini şöyle ifade etti: "Hangi ulvi ve yüce düşünceyle olursa olsun, hiçbir kurum vatandaşların özel yaşamlarıyla ilgili bilgi toplayamaz. Hukuk devletinde kişiler özel tercihleri nedeniyle değerlendirmeye tabi tutulamaz. Hangi kurumlarca yapılırsa yapılsın hukuk devletiyle bağdaşır yanı yoktur."
Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün, gönderilen fişleme talimatının dayanağını 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11/d fıkrası olduğunu savunmuştu. Hukukçular, bu görüşe katılmadıklarını açıkladı.