Hükümet CMK 250 için harekete geçti

Hükümet CMK 250 için harekete geçti
Hükümet CMK 250 için harekete geçti
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılması ve eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu adlı 2 eski MİT görevlisi hakkında “yakalama emri” çıkartılmasının ardından harekete geçen hükümet önce MİT Yasası’nın 26. maddesi gereğince Başbakan’dan izin alınmadığı için ifadeye gidilmemesi kararlaştırdı. Ayrıca hukuk müşavirliğinin yazılı olarak itiraz edilmesi telkini ile savcılığa itiraz edildi.

AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, MİT mensuplarının veya özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişiler haklarında yapılacak soruşturmalar için Başbakan’dan alınan iznin Özel Yetkili Mahkemelerin yetki alanına giren suçları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için kanun teklifi verdi.  AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, TBMM Başkanlığı’na, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni sundu. Teklif, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 26. maddesini başlığı ile birlikte değiştiriyor.

"SORUŞTURMA İZNİ"
Buna göre "Soruşturma İzni" başlıklı maddeye göre, MİT mensuplarının veya Başbakan tarafından özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin (Özel Yetkili Mahkemeler) görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla, haklarında soruşturma yapılması durumunda da Başbakan’ın iznine bağlı olacak.

TEKLİF 14 ŞUBAT’TA GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Başkanlığına sunulan Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonuna sevk edildi.

Komisyon, teklifi 14 Şubat Salı günü, saat 14.30'da görüşecek.

Teklife göre, MİT mensuplarının veya özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişilerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlar sebebiyle haklarında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlı olacak.

Bu kişilerin, CMK'nın 250. maddesinin 1. fıkrasına göre kurulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında yapılacak soruşturmalar da Başbakanın iznine bağlanacak.

MEVCUT DÜZENLEME
Mevcut düzenlemede ise "Cezai Takibat İzni" başlıklı 26. madde, "MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılması Başbakanın iznine bağlıdır" diyor.

Değişiklik teklifi Salı günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.  (Radikal.com.tr, ajanslar)