ICD'nin her şeyi şer'i

Hükümetin, konulan çekinceyle 'Şeriat'la ilgili hükümlerin Türkiye'yi bağlamayacağını savunduğu İslami Özel Sektörü Geliştirme Kurumu'nun (ICD) her faaliyeti 'şeriat'a uygun olmak zorunda.

ANKARA - Hükümetin, konulan çekinceyle 'Şeriat'la ilgili hükümlerin Türkiye'yi bağlamayacağını savunduğu İslami Özel Sektörü Geliştirme Kurumu'nun (ICD) her faaliyeti 'şeriat'a uygun olmak zorunda. ICD'nin resmi internet sitesinde yer alan anlaşma metnine göre, kurul,
üye ülkelerdeki özel sektörün gelişmesine 'şeriat ilkelerine uygunluk' çerçevesinde katkıda bulunuyor. 1 milyar dolar sermayesi olan kurul, üye ülke özel sektörüne İslami finans servis ve ürünleri sağlıyor, hükümet ve şirketlere danışmanlık ediyor.
Son söz din âliminin
ICD anlaşmasının 29. maddesine göre, denetim tamamen 'finansal işlemler de dahil engin bilgili üç İslam âlimi'nden oluşan 'Şeriat Komitesi'ne bırakılıyor. Komite, ICD uygulamalarını şeriat ilkelerine ve bağlı oldukları fıkıh akademisinin yorumlarına göre karara bağlıyor. Komitenin onay vermediği hiçbir karar hayata geçirilemiyor. İnternet sitesine göre komite son olarak 2003 yılını inceledi. Komite, ICD tarafından onaylanan hiçbir anlaşmayı aykırı bulmadı ve 2004'te bu anlaşmaların hayata geçirilebileceğine karar verdi. ICD anlaşmasının 55. maddesi ülkelerarası anlaşmazlıklarda izlenecek prosedürü belirlerken, bütün hakemlik aşamalarında sonuç alınamadığı takdirde İslami Adalet Mahkemesi'nin hakemliğini öngörüyor.