'İçtüzük değişmez'

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, TCK'nın önemli bir tasarı olduğunu ve komisyonlarda tartışılarak bir metin üzerinde uzlaşıldığını hatırlattı.

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, TCK'nın önemli bir tasarı olduğunu ve komisyonlarda tartışılarak bir metin üzerinde uzlaşıldığını hatırlattı. Tasarının Genel Kurul'da temel yasa olarak görüşülmesine yönelik bir içtüzük değişikliği girişiminde bulunulacağından söz edildiğini belirten Anadol, şunları söyledi: "Bu yöndeki bir düzenleme daha önce Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü. Temel yasa, çerçeve yasa kavramı, bizim hukuk sistemimiz dışında kavramlar. İçtüzük değişikliğine tevessül etmesinler. Ettikleri takdirde biz de anamuhalefet partisi olarak içtüzüğün bize verdiği bütün olanakları kullanarak, buna karşı mücadele ederiz. Ama biz çatışma yerine anlaşarak, içtüzük değişikliğine falan gerek duymadan, yasanın normal bir sürede Meclis'ten çıkmasını istiyoruz."
Anadol, metinde değişiklik için AKP'nin yeni bir uzlaşma araması halinde oturup konuşmaya hazır olduklarını söyledi.