İHDK üyelerinden Gül'e uyarı

İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun (İHDK), aralarında Türk-İş, DİSK, TMMOB ve İnsan Hakları Vakfı'nın da bulunduğu 30 üyesi, Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'e, 'Çalışmamız için asgari ortam sağlanmazsa üyeliğimizi gözden geçiririz' uyarısında bulundu.

ANKARA - İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun (İHDK), aralarında Türk-İş, DİSK, TMMOB ve İnsan Hakları Vakfı'nın da bulunduğu 30 üyesi, Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'e, 'Çalışmamız için asgari ortam sağlanmazsa üyeliğimizi gözden geçiririz' uyarısında bulundu. İHDK'nın 8 Aralık'taki toplantısında yaşanan tartışmalardan sonra bir araya gelen sivil toplum örgütleri, sorunlarını ve taleplerini aktarmak için insan haklarından da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Gül'e 26 Aralık'ta bir mektup göndererek randevu istedi.
Randevu taleplerine yanıt yok
Gelişmelerin 'kurulun çalışma heyecanını ortadan kaldırdığı ve kendisini gereksiz bir nesne gibi hissetmeye sürüklediği' belirtilen mektupta, sorunların paylaşılması için görüşme çağrısı yapıldı. Bu mektuba yanıt verilmemesi üzerine telefonla randevu talebi yinelendi.
Talepleri karşılıksız kalan örgütler, konuyu İHDK'nın geçen haftaki toplantısında tartışmaya açtı. Bu konudaki ortak duyuru da önceki gün yayımlandı. Kurul üyeleri Prof. Dr. İonna Kuçuradi, Prof. Dr. Baskın Oran, İnsan Hakları Vakfı, TMMOB, Türk-İş, DİSK, KESK, ÇGD, Türkiye Barolar Birliği, ÇYDD, Türk Tabipleri Birliği başkan ve temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 30 imzalı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Gül'den randevu talebine yanıt alınamadığı belirtilerek, şöyle denildi:
'Ortam özgür değil'
"İHDK'nın özgür bir ortamda çalışma koşulları yok. Meclis'ten geçirilen dört AB uyum paketi başta olmak üzere insan hakları konusunda çıkarılan metinler, bizzat İHDK'nın çalışmasına ilişkin üye bileşiminin değiştirilmesi, çalışma yönetmeliğinin yapılması gibi düzenlemeler bile İHDK'ya haber verilmeden yapılmaktadır.
Bizler, çalışabilmemiz ve Türkiye'ye ihtiyacı olan insan haklarında hizmet edebilmemiz için şart olan asgari ortamın sağlanmaması durumunda, İHDK'yle karşılıklı durumumuzu, yapılacak ilk toplantıdan önce gözden geçireceğimizi
Türkiye kamuoyuna duyururuz."
Kurulduktan sonra unutuldu
İHDK 2001'de Türkiye'nin AB'ye tam üyelik ve demokratikleşmede hükümetin danışacağı birim olarak yasayla kuruldu. Sivil örgütler, hukukçular, akademisyenler ve kamu görevlilerinden oluşan 74 üyeli kurumun başkanı da seçimle belirlendi ve bu görev Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na verildi. Ancak 2003'te insan hakları alanında giderek öne çıkarılan birim ise Başbakanlık
İnsan Hakları Başkanlığı olmaya başladı.