İki kritik yasa tekrar Meclis'te

AKP iktidarı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in daha önce iki maddesini veto ettiği Dernekler Yasası'nda direnirken, üç maddesi veto yiyen Belediye Yasası'nda bazı değişikliklere gitti.

ANKARA - AKP iktidarı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in daha önce iki maddesini veto ettiği Dernekler Yasası'nda direnirken, üç maddesi veto yiyen Belediye Yasası'nda bazı değişikliklere gitti.
AB İlerleme Raporu'nda bir an önce yürürlüğe girmesi istenen Dernekler Yasası, dün TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşüldü. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, görüşmede yaptığı konuşmada, Sezer'in Anayasa'ya aykırı bulduğu, derneklerin yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alıp, bunu siyasi partilere aktarmalarını düzenleyen 10. ve 21. maddelerle ilgili olarak "Derneklerin yurtdışından yardım alması ilk bu yasayla düzenlenmiyor" dedi. Tasarı CHP'lilerin itirazlarına rağmen AKP'li üyelerin oylarıyla değiştirilmeden kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ise, 89 maddelik Belediye Yasası'nın Sezer tarafından TBMM'ye iade edilen 3, 14 ve geçici 4. maddelerini değiştirdi. Belediyelerin görevlerinin sınırlı ve belirgin olmadığı, genel ve soyut kavramlar kullanıldığı gerekçesiyle Meclis'e iade edilen 14. maddededeki, "Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler" şeklindeki genel hükümler yasa metninden çıkarıldı.
Tasarıda belediyelerin görevlerinin tek tek sayıldığı hükümler ise aynen korundu. Af nitelikli düzenlemeler içeren geçici 4. madde ise, Sezer'in veto gerekçesi doğrultusunda yasadan tamamen çıkarıldı.