İktidardan TCK'ya itiraz

Eylül ayında yapılacak olağanüstü toplantıda Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak olan yeni Türk Ceza Kanunu tasarısına AKP'den itiraz geldi. Adalet Komisyonu'nun AKP'li üyeleri Recep Özel ile Hasan Kara, tasarıya muhalefet şerhi koydu.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Eylül ayında yapılacak olağanüstü toplantıda Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak olan yeni Türk Ceza Kanunu tasarısına AKP'den itiraz geldi. Adalet Komisyonu'nun AKP'li üyeleri Recep Özel ile Hasan Kara, tasarıya muhalefet şerhi koydu.
Tabana mesaj
AKP'li üyeler özellikle parti tabanında tepki yaratan ve komisyonda türbanla ilgili tartışmalara neden olan maddelere karşı çıktı. Komisyon görüşmeleri sırasında söz konusu maddelerin değiştirilmesi için AKP'liler önerge vermiş, ancak CHP'nin karşı çıkması üzerine kabul edilmemişti. İki üyenin verdiği muhalefet şerhinde yer alan değişiklik önerileri şöyle:

  • Medeni Kanun'da boşanma nedenleri arasında sayılan ve haksız fiil olan zina ailenin korunması için yeterli değil. Bu nedenle zina suç olmalı. Bir başkasıyla zina eden evli kişi, eşin şikâyeti üzerine 6 ay-2 yıl hapisle cezalandırılmalı. Evli birisiyle zina eden kişiye şikâyette bulunulması koşuluyla 6 aya kadar hapis verilmeli.
  • 15 yaşını doldurmuş çocukların cinsel ilişkide bulunmaya ikna edilmesi suç olmalı. Bu kişilere 6 ay-2 yıl hapis cezası verilmeli.
  • 'Eğitim ve öğretim hakkı' ve 'Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri'yle ilgili maddelerde yeni düzenleme yapılsın. 'Kişinin eğitim ve öğretim hakkının kullanılmasına engel olunması' yaptırım altına alınsın.
  • İmam gibi din hizmeti veren kişilerin yanı sıra eğitim, öğretim veya güvenlik hizmeti veren kamu görevlilerinin de görevlerini yerine getirirken veya görevleriyle bağlantılı olarak belli bir siyasi görüşün, partinin lehine ve aleyhine propaganda yapması da cezai yaptırıma bağlanmalıdır.
    Bekâret muayenesi
  • 'Genital muayene' başlıklı madde 'Beden muayenesi' başlığıyla yeniden düzenlenmeli. Bir suç nedeniyle yürütülen soruşturma işlemleriyle ilgili yasada öngörülen usul ve koşullar dışında beden muayenesi yapan kişi 3 ay-1 yıl hapisle cezalandırılmalı.
  • Cebir veya tehdit kullanarak 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmaktan men eden' kişiye de ceza verilmesi tasarıda hükme bağlanmalı.
  • Kanuna aykırı olarak eğitim kurumları açanlar ve buralarda öğretmenlik yapanlarla bunları çalıştıranlara 1-3 yıl hapis cezası verilmesini öngören madde 'sadece gerekli izinler alınmadan bir öğretim faaliyetinde bulunulması suç haline getirildiği' gerekçesiyle hazırlanan tasarıdan çıkarılmalı.
  • 'Gözaltına alınan veya tutuklunun kaçması' ile 'Hükümlünün kaçması' başlıklı maddeler birleştirilip yeniden düzenlenmeli, bir kişinin üç yıl yalnız başına bir hücrede bırakılması önlenmeli.