İletişim gizliliği tehlikede

İstanbul bağımsız milletvekili Emin Şirin'in bir yıldır mücadelesine rağmen PTT'den çekilen fakslarda haberleşme gizliliği güvence altına alınamadı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - İstanbul bağımsız milletvekili Emin Şirin'in bir yıldır mücadelesine rağmen PTT'den çekilen fakslarda haberleşme gizliliği güvence altına alınamadı.
406 Sayılı Telgraf Kanunu'nun 16. maddesi adap ve genel ahlaka aykırı, asayişi bozucu mahiyette telgraf gönderilmesi durumunda, göndericilerin kimlik tespitlerinin yapılmasını öngörüyor. Ancak, kanunun bu hükmüne dayanılarak çıkartılan 'Tele-Post Hizmet Yönergesi' bir yıl öncesine kadar, PTT'den gönderilen bütün faksların bir örneğinin alıkonmasını emrediyordu.
Şirin: Anayasa'ya aykırı
Şirin'in 16 Eylül 2003'te konuyu Meclis gündemine taşımasıyla yönergede değişikliğe gidilerek, yasa uyarınca hüviyet tespitini gerektiren faks dokümanının bir nüshasının PTT işyerinde muhafaza edilmesi, hüviyet tespitini gerektirmeyenlerin ise alıkonulmaması hükmü getirildi. Yönerge değişikliği, 27 Ocak 2004'te yürürlüğe girdi. Ancak uygulama aynen devam ediyor.
Şirin, PTT memurlarının hangi faksları saklamaları, hangilerini saklamamaları gerektiği konusunda kararsız kaldıklarını, bu nedenle bütün faksları saklamaya kalkıştıklarını söyledi. Yönergede değişiklik yapılmasına rağmen, bir yıl önce gündeme getirdiği uygulamanın değişmediğini dile getiren Şirin, PTT'nin bu uygulamasının haberleşmenin gizliliği ilkesine ve Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.
Yönergeye dayanak teşkil eden 406 Sayılı Kanun'un esasen telgraflar için çıkarıldığını ve sadece hüviyet tespiti yapma yetkisi verdiğini vurgulayan Şirin, şöyle konuştu: "Yaptıkları uygulama, o eski kafa. AB'ye girmek istiyorsak evvela bürokratımızın o kafasını değiştirmesi lazım. Hatta bürokrattan evvel siyasilerin kafasının değişmesi lazım."
Şirin, konuyla ilgili olarak verdiği iki soru önergesinden sonuç alamayınca 8 Eylül'de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a mektup yazarak Anayasa'ya aykırı bu uygulamaya son verilmesini istedi. Şirin mektubunda, PTT'den yolladığı bir faksın kopyasının saklanmasıyla, PTT'den yaptığı telefon konuşmasının kaydedilip saklanması arasında hiçbir fark bulunmadığını vurguladı.
PTT de rahatsız
PTT yetkilileri, yönergede yapılan değişiklik sonrası Cumhurbaşkanı, Başbakan, TBMM Başkanı, siyasi parti başkanları, Genelkurmay Başkanı ve silahlı kuvvetler komutanlarına çekilen ve alıcısının maddi-manevi yararı veya zararı olabilecek dokümanların bir örneğinin arşive konulduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, genel ahlak ve adaba aykırı, devletin emniyeti, genel asayiş ve huzuru bozucu havale ve siparişe ait dokümanların bir örneğinin de PTT'de alıkonulduğunu ifade etti.
Bu durumdan kendilerinin de rahatsız olduğunu belirten PTT yetkilileri, "İdareye yük dışında faydası da yok. Söz konusu yönergeye 406 Sayılı Kanun'un yanı sıra dayanak teşkil eden Telgraf İşletme Rehberi'nin
8. maddesi bizi uygulamaya mecbur bırakıyor" dedi.