'İmar affı'na durdurma yok

Anayasa Mahkemesi, yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), imar ve çevre suçlarına af getiren düzenlemelerine dokunmadı ve buna ilişkin maddelerin yürürlüğünün durdurulması istemini üçe karşı sekiz oyla reddetti.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), imar ve çevre suçlarına af getiren düzenlemelerine dokunmadı ve buna ilişkin maddelerin yürürlüğünün durdurulması istemini üçe karşı sekiz oyla reddetti.
1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek olan yeni TCK'ya son anda eklenen iki düzenleme çok tartışılmıştı. Bunlardan ilki ruhsatsız ve imar planına aykırı yapılarla ilgili suçları işleyenlerin, binalarını plan ve ruhsata uygun hale getirmeleri halinde ceza verilmeyeceğini düzenlerken, diğer madde ise çevreyi kirletme suçuna ilişkin cezaların yürürlük süresini iki yıl süreyle erteliyordu. CHP, bu düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.