İmar ve çevre affına durdurma yok

Anayasa Mahkemesi, yeni TCK'nın imar ve çevre suçlarına af getiren maddelerinin yürürlüğünün durdurulması istemini 3'e karşı 8 oyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi, yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), imar ve çevre suçlarına af getiren maddelerinin yürürlüğünün durdurulması istemini üçe karşı sekiz oyla reddetti. 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek olan yeni TCK'ya son anda eklenen iki
düzenleme çok tartışılmıştı. Bunlardan ilki ruhsatsız ve imar planına aykırı
yapılarla ilgili suçları işleyenlerin, binalarını plan ve ruhsata uygun hale
getirmeleri halinde ceza verilmeyeceğini düzenlerken, diğer madde ise çevreyi
kirletme suçuna ilişkin cezaların yürürlük süresini iki yıl süreyle erteliyordu. CHP, bu düzenlemelerin imar ve çevre suçlarına af niteliğinde olduğunu, bunu yapabilmek için de bu düzenlemelerin TBMM'nden nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gerektiğini savunmuş, bu görüşleri de kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti.