İstanbul'un 14 ilçesinde cemevlerine ibadethane statüsü verildi

İstanbul'un 14 ilçesinde cemevlerine ibadethane statüsü verildi
İstanbul'un 14 ilçesinde cemevlerine ibadethane statüsü verildi
CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul'un 14 ilçesindeki cemevlerine meclis kararıyla ibadethane statüsü verildi.

RADİKAL- CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, CHP'li 14 belediyenin meclis kararlarıyla genel merkezin talimatının gereğini yerine getirdiğini belirterek " Bugün itibarıyla İstanbul'da 14 belediyemizin sınırları içinde cemevleri ibadethanedir" dedi. Karayalçın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, 14 belediye başkanının katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

DÖNEM BAŞKANI ALİ KILIÇ

Belediye başkanlarının aralarında "dönem başkanlığı" diye adlandırılacak uygulamayı yürürlüğe koyma kararı aldığını ifade eden Karayalçın, karar uyarınca Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ilk dönem başkanı olarak görev yapacağını, bütün belediyelere ortak hizmet bir sekreterya kurulduğunu söyledi.

CHP'nin, devletin yapısının işleyişini, din kurallarının dışında tutma kararlılığında ve din alanıyla siyaset ve devlet alanını birbirinden ayrı görme yaklaşımında olduğunu vurgulayan Karayalçın, devletin, devletin kurumlarının, eğitim alanının, yargı alanının, din kurallarına göre yapılandırılamayacağını, işletilemeyeceğini kaydetti.Karayalçın, devletin dini olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu: "Devlet, o toplumdaki bütün inançlara eşit uzaklıkta olmalıdır. Ancak bugüne kadarki uygulamada Alevi yurttaşlarımızın bir ibadet yeri olarak kullandıkları cemevlerinin bu anlayış dışında değerlendirildiği bilinmektedir. CHP Genel Merkezi, şubatta aldığı kararla bu haksız, yanlış ve dışlayıcı yaklaşımın hiç olmazsa CHP'li belediyelerde son bulması için belediyelere 'Cemevleri ibadethanedir' kararını almaları için talimat vermiştir. CHP'li 14 belediyemiz şubat ve mart aylarında meclis kararlarıyla genel merkezimizin bu talimatının gereğini yerine getirmiştir. Bugün itibarıyla İstanbul'da 14 belediyemizin sınırları içinde cemevleri ibadethanedir. Belediyelerimiz öteki inanç gruplarına ve öteki inanç gruplarına mensup yurttaşlarımıza hangi olanakları sağlıyorsa, cemevlerine aynı olanakları sağlayacaktır. Aslında cumhuriyetimizin temel ilkesi, CHP'nin belkemiği olan laiklik ilkesinin bir gereği, bu vesileyle yerine getirilmiş olmaktadır."

KADINLARA 'POZİTİF' AYRIMCILIK 

Murat Karayalçın, CHP Genel Merkezi'nin "Mor Bayrak" adını verdiği proje ile CHP'li belediyelerin bulunduğu yerlerde kadına pozitif ayrımcılık uygulanmasını sağlayacak ölçütler saptayarak, bunları belediyelere talimat olarak bildirdiğine değindi. CHP'li belediyeler tarafından 7 ölçütün yerine getirileceğini, uygulanacağını ve gerekli kararların alınacağını belirten Karayalçın, bu ölçütleri şöyle sıraladı:

"Belediye meclisinde bulunan kadın meclis üyelerinin sayısı nedir? Belediyeye bağlı kreş, çocuk bakımevi, kadın sağlık merkezi, hasta bakımevi, yaşlı bakımevi, sığınma evi sayısı nedir? Kadın belediye başkan yardımcısı sayısı nedir? Belediyede müdür olarak, müdür düzeyinde hizmet vermekte olan kadın sayısı nedir? Belediyede toplam çalışanlar içinde istihdam edilenler içinde kadın çalışan sayısı nedir? Stratejik planlardaki toplumsal cinsiyet eşitliği ya da dezavantajlı gruplar için pay ayrılıp ayrılmadığı ve kadına karşı şiddet veya kadın hakları alanında personele, kamuya dönük herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı."

Karayalçın, genel merkez tarafından tespit edilen 7 ölçütü tutturan belediyelere CHP Genel Merkezi tarafından mor bayrak verileceğine işaret ederek, "Bana sorarsanız bu ölçütlerin hangi partiye mensup olursa olsun tüm belediye başkanları tarafından da yerine getirilmesi gerekmektedir. İstanbul'un 14 CHP'li belediye başkanı olarak biz kendi adımıza 01.01.2016 tarihi itibarıyla genel merkezin belirlediği bu ölçütleri gereğini yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

CHP'li belediyelerin çalışanlarıyla toplu sözleşme imzaladığına değinen Karayalçın, "Toplu sözleşmelerde kadına karşı şiddetin önlenmesi için yeni düzenlemeler yapılacaktır. Bazı belediyelerimiz bu uygulamayı başlatmıştır, çoğu belediyemizde bu uygulama var. Ama bunun standart hale getirilebilmesi için, bütün belediyelerimizi kapsaması için bir karar aldı belediye başkanlarımız. Bu da ilk toplu sözleşmeyle birlikte böyle bir düzenlemenin olmadığı belediyelerde uygulamaya konulacaktır" diye konuştu.

AA