Kaboğlu: Önce bakanlığa ilettik

İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, hiçbir raporun ilgili bakanlığa iletilmeden kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Kaboğlu dün Başkanlık Divanı adına yazılı açıklama yaptı.

ANKARA - İnsan Hakları Danışma Kurulu (İHDK) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, hiçbir raporun ilgili bakanlığa iletilmeden kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Kaboğlu dün Başkanlık Divanı adına yazılı açıklama yaptı. Kabaoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Kurul, bütün toplantı ve çalışmalarını yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Toplantılar basına açık olduğu halde, İHDK Başkanlığı, hiçbir raporu bakanlığa iletmeden kamuoyuna açıklamamıştır. İHDK Yönetmeliği'ne göre toplantılar, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla yapılabilir. Kararlar da toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyuyla alınabilir. AB bakımından insan hakları üzerine raporlar hazırlamak sürece ivme kazandırır, olumsuz tepki göstermek ise süreci zedeler. Müzakere sürecinde İHDK önemli bir işlev görebilir. İHDK'yı ilerletmek AB yolunu açar. Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak değil."