KADEP lideri Elçi, Kürtler için özyönetim istedi

KADEP lideri Elçi, Kürtler için özyönetim istedi
KADEP lideri Elçi, Kürtler için özyönetim istedi
KADEP Genel Başkanı, Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, yeni Anayasada Kürt kimliğinin tanıması, Kürtçe eğitim ve Kürtlerin yaşadığı bölgede özyönetim istedi.

ANKARA - KADEP (Katılımcı Demokrasi Partisi) lideri Elçi, Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyona partisinin görüşlerini içeren bir sunum yaptı. Yaklaşık bir saat süren sunumdan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elçi, sağlığıyla ilgili soru üzerine, “Şu anda kendimi fena hissetmiyorum, ama tabi tedavinin sonucunu beklememiz lazım” yanıtı verdi.

KÜRTLERE KENDİ BÖLGELERİNDE ÖZYÖNETİM
Elçi yeni Anayasa ile ilgili partisinin önerdiği temel ilkelerin, Türklerden farklı olan bütün vatandaşların Türklerle her alanda, her konuda eşit vatandaş olarak, hak sahibi olarak görülmesi ve bu haklarını kullanmalarına imkan tanınması olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anayasa ile sağlanabilir. Yeni bir zihniyetle. Çünkü bugüne kadar yapılan anayasalar sadece devlete egemen olanların ideolojik ütopyalarını yaşama geçirmenin amacı olarak kullanılmıştır. Bu tür anayasalar otoriter, totaliter, tekilci ve baskıcı anaysalar niteliği taşıyor. Oysa biz çağa uygun modern yeni bir anayasa istiyoruz. Anayasa halkın özgür iradesini temel alan, ona dayalı bir iktidarı öngörmelidir. Yönetimde, yargıda çift başlılık giderilmeli.”

Elçi yeni Anayasada “Kürtlerin tatmin olabilmesi” için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Kürtlerin bugün hemen hemen üzerinde ittifak ettiği üç dört madde var. Bu Kürtlerin kimliğinin tanıması, güvenceye alınması, Kürt dilinin eğitim dahil her alanda kullanılması, Kürtlerin kendi bölgelerinde özyönetime kavuşabilmesi için Anayasanın ademi merkeziyetçi bir sistemi kabullenmesi ve bunun Kürtlerin kendi kimlikleri ile hem Kürt hem Kürdistan adıyla, gerek siyasi gerek, sosyal alanda örgütlenme haklarının tanınması ve özgürlükleri kısıtlayan bütün maddelerin bir an önce ayıklanması.”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI
Türkiye’de kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle gereksiz yere özgürlüklerin kısıtlandığını söyleyen Elçi, ifade özgürlüğünün tam anlamıyla serbest olması gerektiği yönünde de görüşler sunduklarını anlattı.

Komisyonun yapısı ve parlamentoda bulunan siyasi partilerin birbirinden farklı görüşlere sahip olması nedeniyle uzlaşma noktasında endişelerini de paylaştığını açıklayan Elçi, “Uzlaşma olur mu” sorusuna ise “Bence zor” diyerek şu yanıtı verdi:

“Çok farklı görüşler var. Çağımızın görüşlerinden uzak siyasi anlayışlar var. Onların çağın gelişmelerine ayak uydurması özellikle Kürtlerin ve farklı azınlıkların Türklerle eşit hak sahibi olması konusunda pek uzlaşabileceklerini sanmıyorum.”

Elçi, “Vatandaşlık tanımınız ne” sorusuna ise, “Vatandaşlık, vatandaşla devlet arasında hukuku ve siyasi bağı anlatır. Bunun herhangi bir etnik grup veya başka bir şeyle ifadesi yanlıştır. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olarak ifade edilebilir” şeklinde yanıtladı.(anka)