Kadınlar eşitlik peşinde

Bazı kadın örgütleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik konusunda göstermekte olduğu kararlı tutumu, kadın-erkek eşitliği politikalarıyla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda da göstermesini istedi.

İSTANBUL - Bazı kadın örgütleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik konusunda göstermekte olduğu kararlı tutumu, kadın-erkek eşitliği politikalarıyla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda da göstermesini istedi.
Acil yapılması gerekenler
'TCK Kadın Platformu' adına Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı tarafından Başbakan Erdoğan'a hitaben yazılan açık mektupta, Katılım Ortaklığı belgeleri, '2. Ulusal Rapor' ve '2. İlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin kadın politikaları konusunda yükümlülük ve taahhütlerinin açıkça belirlendiği hatırlatıldı. Erdoğan'a yazılan mektupta, Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlaması için acilen yapması gerekenler şöyle sıralandı:

  • Yeni Türk Ceza Kanunu tasarısında namus cinayetleri, bekâret testleri ve cinsel yönelim konusunda ayrımcılığın önlenmesi için, yasal düzenlemeler kadın örgütlerinin talepleri doğrultusunda düzenlenmeli.
  • İş Kanunu kadın-erkek eşitliğine ilişkin Avrupa Birliği direktifleriyle zaman geçirilmeden tam olarak uyumlaştırılmalı.
  • Sosyal güvenlik konusunda ayrımcı uygulamaların kaldırılmasını sağlayacak düzenlemeler hızla gerçekleştirilmeli.
  • Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü teşkilat yasası çıkarılmalı.