Kadınlardan yakın markaj

Kadın örgütleri, Anayasa değişiklik paketine 'pozitif ayırımcılık'
maddesinin konulmasını istiyor.

ANKARA - Kadın örgütleri, Anayasa değişiklik paketine 'pozitif ayırımcılık'
maddesinin konulmasını istiyor. 40'a yakın kadın örgütünün temsilcisi bu amaçla, bugün Meclis'teki görüşmeleri izleyecek. Kadın örgütleri, ilgili Anayasa değişikliğini şöyle değerlendirdi:
Moroğlu: Amaç göz boyamak mı?
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Nazan Moroğlu: Amaç eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak mı, yoksa 'İşte eşitlik' diye göz boyamak mı? Teklif, gerekçeyle uyumlu değil. Çünkü Anayasa'nın 10. maddesine sadece 'Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir' ibaresi eklendi. Amaç, çağdaş bir cinslerarası eşitlik anlayışına Anayasa'da yer vererek, eşitliğin yaşama geçirilmesi için 'geçici özel' önlemlerin alınmasına imkân sağlamak ve bu konuda AB ile paralellik kurulması ise, 'Eşitliğin sağlanması için alınacak geçici özel önlemler eşitliğe aykırılık oluşturmaz' cümlesi de eklenmeli.
Eğitim-Sen Merkezi Kadın Sekreteri Elif Akgül: Kadın hakları yasal, anayasal dayanağa kavuşmalı. Biz değişikliğin ilk halinde kalmasını istiyoruz. Böylece kadınlar toplumsal yaşamda hak ettiği yeri elde edecek.
Uçan Süpürge Genel Koordinatörü Halime Güner: Özel önlem alınmadığı sürece kadınların sorunları çözülemez. Meclis'te kadına karşı olan direnç bitmeli.
Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci: Bu değişiklik mutlaka yapılmalı. Çünkü ülkenin yarısını oluşturan kadınlar bunu istiyor, imza koyduğumuz uluslararası sözleşmeler 'Ayıp ediyorsunuz' diyor ve girmek istediğimiz AB bu konuda oldukça duyarlı. Eğer milletvekilleri reformlarda samimiyse, bu değişikliği yapmak zorundalar. Artık iç hukuku düzenleyerek hayata geçirmemiz lazım.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Şenal Saruhan: Kadınlar için önemli olan, Anayasa güvencesindeki fiili eşitlik. Anayasa'nın ilgili maddesiyle, eşit durumda olan kadınların hakları güvenceye alınıyor. Ancak ülkemiz gerçeklerinde kadınlar arasında eşitlik söz konusu değil. Bizler, Anayasa'nın eşit durumda olmayan kadınlara bir koruma getirmesini ve kadınlar için fiili eşitlik güvencesi sağlamasını istiyoruz.
Saylan: Anayasa güdük kalır
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Türkan Saylan: Son Anayasa değişikliği, kadınlara olumlu ayrımcılık maddesi konmazsa çok güdük kalacak. Altı milyon kadınımız okumaz-yazmazsa, kızların üçte biri okullaşmışsa, töre adına cinayetler sürüyorsa, 'Devlet, cinsler arası eşitliği sağlamak için olumlu ayrımcılık dahil her türlü önlemi alır' diye bir maddenin eklenmesi, kadınla erkeği eşitleme kararlılığımızı pekiştirecektir. Bu önerimizi milletvekilleri dikkate almalı.
İktisadi Kalkınma Vakfı: Kadın-erkek eşitliğinin güvenceye alınmasına ilişkin önerilen değişiklik, uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi açısından yetersiz. Kâğıt üzerinde sağlanan eşitlik ilkesinin, toplumsal yaşamı ilgilendiren her alana yayılabilmesi için ilgili maddenin yeniden düzenlenerek, devletin, AB ülkelerinde de uygulandığı gibi ek yasal ve idari düzenlemeler yapabilmesinin önü açılmalı. Pozitif ayrımcılık olmalı.