Kamu 'etik'lendi

AB'ye uyum için hazırlanan, kamu görevlilerinin uyacağı etik kuralları düzenleyen yasa Meclis'te kabul edildi.

ANKARA - AB'ye uyum için hazırlanan, kamu görevlilerinin uyacağı etik kuralları düzenleyen yasa Meclis'te kabul edildi. Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, TSK, yargı mensupları ve üniversiteler yasa kapsamı dışında. Yasaya göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturulacak. Kurul, kamu görevlilerinin hediye alma yasağının kapsamını belirleyip, alınan hediyelerin listesini gerektiğinde isteyebilecek. Mal bildirimlerini de inceleyecek olan kurul, kamu görevlisinin etik davranış ilkelerine aykırılığını belirlerse açıklayacak.