Kamu reformu 'parça parça'

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kamu reformuna yönelik vetosunu aşma yolu arayan hükümet, yapısal değişiklikleri 'parça parça' geçirme kararı aldı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kamu reformuna yönelik vetosunu aşma yolu arayan hükümet, yapısal değişiklikleri 'parça parça' geçirme kararı aldı. Kamu reformu için gerekli olan öncelikli yapısal değişiklikler ayrı ayrı yasalarla yapılacak, vetolu Kamu Yönetimi Temel Yasası da planlanan Anayasa değişikliklerinin ardından gündeme getirilecek. Hükümet, yerel yönetimler paketi çerçevesinde, Kamu Yönetimi Temel Yasası'yla birlikte il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri yasalarını çıkarmış, Sezer sadece Büyükşehir Belediyeler Yasası'nı onaylamıştı.