Kapanışta 'Kamu Reformu' sürprizi

AKP, Ömer Dinçer'in hazırladığı 'Kamu Reformu Tasarısı'nı kapanış oturumunda Meclis'ten geçirdi. Tasarı tepkiler yüzenden askıya alınmıştı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 'veto' sinyali verdiği, CHP'nin 'üniter devlet yapısını bozacağı' gerekçesiyle karşı çıktığı tartışmalı Kamu Yönetimi Temel Yasa tasarısı, hükümetin sürpriz manevrasıyla Meclis Genel Kurulu'ndan geçirildi.
Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer tarafından hazırlanan, CHP'nin muhalefeti
nedeniyle ocak ve şubattaki görüşmeleri ağır ilerleyen tasarının, geçici hükümlerine gelindiğinde görüşmeler askıya alınmış ve görüşmelerin 28 Mart yerel seçimleri sonrasına bırakılması kararlaştırılmıştı.
Son anda Genel Kurul'da
Bu yasama yılının son günü olan dün, vergi yasalarında değişiklik öngören tasarının yarım kalan görüşmelerine devam edilmesi beklenirken, hükümet, geçen şubat ayından sonra askıya alınan tasarıyı Genel Kurul gündemine taşıdı. Tasarının dokuz geçici maddesiyle yürürlük ve yürütme maddeleri yaklaşık 9.5 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi.
Hükümetin büyük önem verdiği yasayla merkezi yönetimle yerel yönetimlerin görev yetki ve sorumlulukları yeniden belirleniyor. Yasa, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim, Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının illerde ve hizmetin niteliği ile ihtiyaçlar dikkate alınarak ilçelerde teşkilatlanabileceklerini öngörüyor. Kamu hizmetlerinin zorunlu kılması durumunda birden çok ili kapsayan alanlarda, sürekli veya geçici nitelikte, kanunla bölge teşkilatı kurulabilecek. Ancak bölge düzeyinde teşkilatlanan bakanlıklar illerde, illerde teşkilatlanan bakanlıklar ise bölge düzeyinde teşkilatlanamayacak. Yasa, bakanların özel kalem müdürlerinin görev alanı tanımlanırken, ayrıca 'İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' da düzenleniyor. Böylece bakanlıklarda bugün var olan Personel Genel Müdürlükleri, özel şirketlerdeki yapılanmaların bir benzeri biçimide İnsan Kaynakları Daire Başkanlıklarına dönüşecek.
Yerele yetki devri
Yasayla, Sağlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskân bakanlıklarının taşra teşkilatları yerel yönetimlere devredilirken, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) kapanıyor.
AKP'nin verdiği bir önergeyle hükümet, taşra teşkilatı kapanan bakanlık ya da kurumlardan yerel yönetimlere devredilecek personel konusunda yetki aldı. Buna göre ihtiyaç fazlası olarak belirlenen personel öncelikle kendi illeri içindeki mahalli idarelere, buralarda mümkün olmadığı takdirde merkezi idarenin taşra teşkilatlarına atanacak.