Kapkaç ilk kez TCK'da

Hürriyete karşı suçlar: Cebir veya şiddet kullanarak hukuka aykırı davranışla eğitim faaliyeti, siyasi haklar, inanç ve düşünce hürriyeti, sendikal hakların kullanılmasını engelleyenler hapisle cezası alacak.

Hürriyete karşı suçlar: Cebir veya şiddet kullanarak hukuka aykırı davranışla eğitim faaliyeti, siyasi haklar, inanç ve düşünce hürriyeti, sendikal hakların kullanılmasını engelleyenler hapisle cezası alacak.
Üst aranmayacak: Bir kişinin konutuna rızasına aykırı olarak giren, şikâyet üzerine altı ay ile iki yıl arasında değişen hapisle cezalandırılacak. Artık kamu görevlileri kimsenin üstü ya da arabasını izin olmadan arayamayacak. Bu kişilere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek.
Yanıtsız dilekçeye altı ay
Dilekçe hakkı: Dilekçe hakkının kullanılmasını engelleyenler hakkında altı aya kadar hapis cezası istenecek.
Eşcinsellere ayrımcılık suç olmadı: İnsanlar arasında her açıdan ayrımcılık yapan kişi bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ancak eşcinsellere yönelik kötü davranışların da cezalandırılmasına ilişkin hüküm tasarıya ayrıca eklenmedi.
Telefon sapığına hapis: Huzuru bozmak için bir kimseye ısrarla telefon eden, gürültü yapan kişiye üç ay-bir yıl hapis cezası verilecek. Kişiler arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı engelleyen altı ay-bir yıl arasında değişen hapis cezası alacak.
Basın özgürlüğüne katkı
Basını engelleme: Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişiye bir ile beş yıl arasında hapis cezası verilecek. Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi halinde de bir yıldan beş yıla kadar hapis öngörülüyor.
Kapkaça ceza: Hırsızlığa ceza bir-üç yıl olacak. Kapkaç suçu da ilk kez TCK'ya girdi. Bu suçun cezası ise üç-yedi yıl olacak. Bu suç bedeni ya da ruhi sakatlığı bulunanlara karşı işlenirse, ceza üçte bir artacak.
Ekmek çalana ceza yok
Elektrik hırsızları ise iki-beş yıl hapisle cezalandırılacak. Enerji hırsızlığı örgüt halinde işlenirse, 15 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar para cezası verilecek.
Gece hırsızlığına artı ceza: Hırsızlık gece yapılırsa ceza üçte bir artacak.
Yoksula ceza yok: Baklava çalan çocuk ya da aç kalmamak için ekmek çalan insana, bundan sonra ceza verilmeyebileceği gibi, cezada indirim de yapılabilecek.
Yağma ve dolandırıcılık: Yağma suçunun cezası altı-10 yıl, nitelikli yağmanın suçu ise 10-15 yıl hapis olacak. Başkasının malına zarar vermeye dört ay-üç yıl hapis veya adli para cezası verilecek; mala zarar vermenin nitelikli haller içine girmesi durumunda ceza bir-altı yıl hapis olacak.
Mezarlar korunacak: İbadethane ve mezarlıklara zarar veren kişi ya da kişiler, bir-dört yıl hapis cezasına çarptırılacak.
Hileli iflas: Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde üç ile sekiz yıl arasında hapisle cezalandırılacak.
Otomatlara dikkat: Otomatik aletler aracılığıyla sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi iki-altı ay hapisle veya para ile cezalandırılacak.
İnsanlık suçu: TCK'ya ilk kez soykırım suçu girerken, insanlığa karşı suçlar yeniden düzenlendi. İnsanlığa karşı suçlar kapsamında kasten adam öldüren ve yaralayanlara ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlara sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilecek. Bu suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yönetenler 10-15, üye olanlar 5-10 yıl hapis cezası alacak.
İnsan ticareti: Göçmen kaçakçılarına üç-sekiz yıl hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. TCK'da ilk kez düzenlenen hükme göre insan ticareti yapanlar sekiz-12 yıl hapis ve 10 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılacak.
Organını satana hapis
Organ ticaretine yasak: Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın kişiden organ alan kimse, beş ile dokuz yıl arasında hapse çarptırılacak. Suç konusu doku olursa ceza iki-beş yıl, ölüden organ ya da doku alan bir yıla kadar hapis cezası alacak.
Organ satmak için ilan veren bir yıla kadar hapis cezası alacak. Organ veya doku satan kişi yoksulsa, ceza indirimi yapılacak veya ceza verilmeyecek.Çevre cezaları ağırlaştırıldı
Nükleer enerjiye ceza: Nükleer enerji suçu da ilk kez TCK'ya girdi. Gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi ülkeye sokan, bir yerden diğer yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi üç-sekiz yıl hapisle ve 5 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılacak.
Radyasyon yayma: Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla radyasyona tabi tutan kişi üç-15 yıl hapisle cezalandırılacak. Bu suç belirsiz sayıda kişilere karşı işlenirse, cezası beş yıldan az olmayacak.
Beş yıla kadar çevre kirletme cezası: Çevre suçları ilk kez TCK'ya giriyor. Çevreye zarar verecek şekilde atık ve artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişiye altı ay-iki yıl hapis cezası verilecek. Atıkları izinsiz ülkeye sokanlar bir-üç yıl hapisle cezalandırılacak. Atıkları kalıcı özellik gösterirse, cezalar iki katına kadar artacak. İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, bitkilerin özelliklerinin değişmesine neden olunması halinde en az beş yıl hapis cezası verilecek.
Gürültü yasak: Disko ve barlarda izin verilen ses oranının üzerine çıkanlar iki ay-iki yıl hapisle cezalandırılacak.
Hayvanları başıboş bırakmayın: Gözetim altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakanlar bir-altı ay hapse mahkûm olacak.
Alkollü sürücüye hapis
Trafik lehvalarına dikkat: Ulaşımın güven içinde akışını sağlamak için konulan her türlü işarete zarar vererek başkalarının hayatını ve malvarlığını tehlikeye atan kişi, bir-altı yıl hapisle cezalandırılacak.
İçkili trafiğe çıkmayın: Alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Cep telefonu yasağı: Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında tehlike oluşturan kişi, üç ay-üç yıl hapisle cezalandırılacak. Uçakta cep telefonuyla konuşan ceza alacak.