Kimse sınıfta kalmayacak

Liselerde, başarısızlık ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan veya sorumlu geçen öğrencilere 2003-2004 yılına özgü olmak şartıyla yeni sınav hakkı tanındı. Aynı hak geçen yıl da verilmişti.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı bir genelgeyle sınıfta kalan lise öğrencilerine bir üst sınıfa geçme şansı tanıdı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 2003-2004 eğitim yılında öğrencilerin genellikle başarılı olduğunu, ancak bazılarının ise başarısız duruma düştüğünün saptandığını söyledi.
Yayımlanan genelgede, 2003-2004 eğitim-öğretim yılına özgü olmak üzere, öğrencilere yeni bir şans tanındı. Bu çerçevede, başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerle sorumlu sınıf geçen öğrenciler, son sınıf öğrencileriyle birlikte ikinci ortalama yükseltme sınavına alınacak. Devamsızlıktan başarısız duruma düşenlerin başarılarının değerlendirilmesinde devamsızlık dikkate alınmayacak. Bu durumdakilerden, tüm derslerden en az bir dönem notu bulunanların notları, yıl sonu notu olarak kabul edilecek ve başarı durumları Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden değerlendirilecek.
İlişiği kesilenlerin durumu
Yıl sonu notlarına göre yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları derslerden, bazı derslerden hiç dönem notu olmayan öğrenciler de bu derslerle başarısız oldukları derslerden yetiştirme programına alınacak. Sınıf Geçme Yönetmeliği'nin 58. maddesine göre okulla ilişiği kesilen öğrencilerin durumları da sınıf tekrarına kalan veya devamsızlıktan başarısız olanların durumları gibi yeniden değerlendirilecek.
En geç 3 Eylül'de bitecek
Lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini zamanında yaptırabilmeleri için ikinci ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları, en geç 3 Eylül tarihinde sonuçlanacak şekilde planlanacak.
Genelgede düzenlemenin bu yıla özgü olduğu belirtilmesine rağmen, MEB Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Emin Gürkan, lise öğrencilerine geçen yıl ve önceki yıl da sınıf geçme şansı tanındığını söyledi.
(Radikal, aa)