Kısıtlamalara itiraz

Dışişleri Bakanlığı AB'ye nota verildiğini doğruladı. Dün yapılan açıklamada, notanın, daimi kısıtlamaların hangi şekilde olursa olursa kabul edilmeyeceğinin AB'nin dikkatine bir kez daha getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı AB'ye nota verildiğini doğruladı. Dün yapılan açıklamada, notanın, daimi kısıtlamaların hangi şekilde olursa olursa kabul edilmeyeceğinin AB'nin dikkatine bir kez daha getirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Dışişleri, böylece söz konusu unsurların ileride Katılım Anlaşması'na geçirilmesinin önlenmek istendiğini vurguladı.
Dışişleri'nin açıklamasında, 17 Aralık zirvesi sonuçlarının 23. paragrafında, Avrupa Komisyonu'na, AB'nin yeni aday ülkelerle yapacağı katılım müzakerelerinde alacağı pozisyonla ilgili bazı önerilerde bulunulduğu, bu kapsamda 'uzun geçiş süreleri, derogasyonlar ve belirli düzenlemelerle daimi koruma tedbirlerinin' gündeme getirildiği kaydedildi.
'Kayda geçtik'
Türkiye'nin girişimiyle, korunma tedbirleri için düşünülen 'daimi' tanımlamasıyla kastedilen anlamı açıklayacak ifade değişikliğine gidildiği belirtilen açıklamada, "Bu tedbirlerin daimi olarak yürürlükte olmasının değil, gerekli olduğunda başvurulmak üzere daimi olarak elde tutulmasının düşünüldüğü tasrih edildi" dendi.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Buna rağmen, 23 Aralık günü tarafımızdan verilen notayla, özetle, AB birincil hukukunun ve birliğin temel felsefesinin ancak geçici nitelik taşıyan derogasyon, koruma tedbiri ve sair istisnai düzenlemelere cevaz verdiği, Türkiye'nin, 17 Aralık zirve sonuçlarında önerilen ve adı ne olursa olsun süresi ve içeriği bakımından herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan istisnai tedbirlere rıza göstermesinin beklenmemesi yönündeki anlayışımız bir kez daha resmen kayda geçirilmiş bulunmakta.
17 Aralık sonuçları AB'nin tek taraflı olarak aldığı kararlardır. Konsey bu aşamada, müzakere süreci içinde bazı alanlarda uzun geçiş sürelerinin ve bazı istisnai tedbirlerin uygulanmasının tezekkür edilebilmesini 'komisyon'a önermiş olmakta. Bu husustaki nihai düzenlemelerinse, zamanı geldiğinde, ülkemizle AB arasında yapılacak katılım müzakerelerini takiben imzalanacak nihai Katılım Antlaşması'na, mutabakatımız olması halinde, dercedilmesi söz konusu olabilecek. Diğer yandan, ülkemiz lehine benzer tedbirlerin benimsenmesi de mümkün olacak."
'Biz imzalamadık'
Koruma önlemlerinin müzakare boyunca ele alınacağı ve Türkiye'nin mutabakat vermesi ve AB temel hukukuna uyması halinde karara bağlanacağının anlatıldığı açıklamada, "Bu çerçevede, ülkemizin sadece AB ülkelerinin sorumluluğu altında olan 17 Aralık zirvesi sonuçlarını imzalaması söz konusu değil. Mutabık olmadığımız önerilere ilişkin görüşlerimiz de, verilen notayla kayıt altına alındı" dendi.