Kısıtlı yayın devam edecek

Danıştay, Türkçe Dışındaki Dil ve Lehçelerde Yayın Yönetmeliği'nin
sınırlayıcı hükümlerinin iptalini isteyen Diyarbakır Barosu'nun başvurusunu esasa girmeden reddetti.

ANKARA - Danıştay, Türkçe Dışındaki Dil ve Lehçelerde Yayın Yönetmeliği'nin
sınırlayıcı hükümlerinin iptalini isteyen Diyarbakır Barosu'nun başvurusunu esasa girmeden reddetti. Danıştay 10. Dairesi ret gerekçesinde "Baronun bu konuda dava açma ehliyeti yoktur" dedi. Böylece, yerel televizyon ve radyolara Kürtçe yayın yasağı, Kürtçe ve diğer dilleri öğretmek amaçlı yayın ve çocuklara yönelik program yasağı şimdilik korunmuş oldu.
İkinci dava Danıştay'da
Aynı konuda Gün TV'nin açtığı dava ise halen Danıştay'ın gündeminde. Bu davada yürürlüğü durdurma istemini RTÜK'ten savunma geldikten sonra karara bağlayacak.
Danıştay kararı itiraz üzerine değişmez ve Gün TV'nin açtığı davada da iptal çıkmazsa, Kürtçe yayınla ilgili şu sınırlamalar sürecek: Kürtçe, Lazca, Çerkezce vd. dillerde yayın ancak ulusal yayın organlarında yapılabilecek. Türkçe dışındaki bir dili veya lehçeyi öğretmek amacıyla yayın yapılamayacak. Yayınlar yalnızca yetişkinlere yönelik olacak.