Kızılay'da eski yönetim geri dönüyor

Danıştay, Bakanlar Kurulu'nun, 'Türkiye Kızılay Derneği yönetiminin görevden alınarak yerine geçici kurullar oluşturulmasına' ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.

Danıştay, Bakanlar Kurulu'nun, 'Türkiye Kızılay Derneği yönetiminin görevden alınarak yerine geçici kurullar oluşturulmasına' ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.
Kızılay'ın eski yöneticilerinin, Bakanlar Kurulu'nun 9 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye Kızılay Derneği yönetiminin görevden alınarak, yerine geçici kurullar oluşturulmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davanın ilk aşaması sonuçlandı. Danıştay Nöbetçi Dairesi, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu. Karar, oybirliğiyle alındı. Nöbetçi Daire, Dernekler Kanunu'nun ilgili hükmü Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiği için yasal dayanağı kalmadığı gerekçesiyle söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.
Başbakanlık bu karara itiraz ederse, itirazı bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu karara bağlayacak. Danıştay 10. Dairesi, daha sonra davayı esastan görüşecek. Danıştay 10. Dairesi, Dernekler Kanunu'nun ilgili hükmünün anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi'ne iptali için başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü iptal etmişti.
Bakanlar Kurulu kararı ile Kızılay'ın eski Genel Başkanı Ertan Gönen başta olmak üzere yöneticileri görevden alınmış, yerine geçici kurullar oluşturulmuştu. Bu süreçte Kızılay'ın Genel Başkanlığı'na Talat Yılmaz getirilmişti.