Kızlık soyadına AİHM desteği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İzmirli avukat Ayten Ünal Tekeli'nin evlendikten sonra sadece kızlık soyadını kullanamaması nedeniyle açtığı davayı haklı buldu. Mahkeme, "Sadeci kızlık soyadının kullanılmasına izin verilmemesi ayrımcılıktır" dedi.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İzmirli avukat Ayten Ünal Tekeli'nin evlendikten sonra sadece kızlık soyadını kullanamaması nedeniyle açtığı davayı haklı buldu. Mahkeme, "Sadeci kızlık soyadının kullanılmasına izin verilmemesi ayrımcılıktır" dedi.
Ünal Tekeli, 1995'te Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak evli olmasına karşın sadece kızlık soyadını kullanmak istediğini bildirmişti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bunun üzerine konu 1996'da AİHM önüne geldi. Ünal Tekeli, kendisine sadece kızlık soyadının verilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel hayatın ve ailenin korunmasını garanti altına alan 8. maddesine aykırı olduğunu öne sürdü. İzmirli avukatın ikinci şikâyetini ise, sadece kocanın kendi soyadını kullanmasının ayrımcılık yarattığı oluşturdu. AİHM iki şikâyeti birleştirdi. Mahkeme, dün kararını vererek, Türkiye'nin sadece kızlık soyadını kullanmaya izin vermeyerek ayrımcılığı yasaklayan 14. ve buna bağlı olarak da özel hayata ilişkin 8. maddeyi ihlal ettiğini bildirdi.
Mahkeme, Türk hükümetinin, 'Uygulama aile birliğini koruma amacı güden bir geleneğin yansıması' şeklindeki savunmasını kabul etmedi. Türkiye, Ünal Tekeli'ye mahkeme masrafları olan 1750 avroyu ödeyecek.