Komiteden şartlı evet

AB Ekonomik ve Sosyal İşler Komitesi, Türkiye'nin 31 Aralık 2004 tarihine kadar insan hakları konusunda geri dönülmez bir şekilde
ilerleme kaydetmesi halinde üyelik müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirtti.

BRÜKSEL - AB Ekonomik ve Sosyal İşler Komitesi, Türkiye'nin 31 Aralık 2004 tarihine kadar insan hakları konusunda geri dönülmez bir şekilde
ilerleme kaydetmesi halinde üyelik müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirtti. Raporunda Türk demokrasisinde kayda değer ilerleme olduğunu vurgulayan komite, 'Azınlıkların gayrimenkul edinme hakları, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, kadınların iş hayatında eşit şartlara sahip olması' konularında ise ilerleme bekliyor.