Koray Aydın'a ret

Anayasa Mahkemesi, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divan'a sevkinin iptali istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divan'a sevkinin iptali istemini reddetti. Meclis Genel Kurulu, hakkındaki iddialar nedeniyle, Koray Aydın'ı yargılanmak üzere Yüce Divan'a sevketmişti. Olaylı geçen Genel Kurul oturumunda, Koray Aydın savunmasını tamamlamadan kürsüden inmişti.
Aydın, Anayasa Mahkemesi'ne, "savunma hakkım elimden alındı, dosya Meclis'e iade edilsin" talebiyle başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, Aydın'ın bu talebini inceledi ve Meclis kararlarının mahkemenin görev alanı dışında kaldığı gerekçesiyle reddetti.