Korsanla Mücadele Yasa Tasarısı TBMM'de

''Korsan yayınlarla mücadele''
amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı,
TBMM Başkanlığı'na sunuldu

''Korsan yayınlarla mücadele''
amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı,
TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Tasarı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser,
icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi
taşıyıcı materyallerin yetkili mercilerden izin alınmış ve işgal harcı
ödenmiş olsa bile sokakta satışına izin verilmemesini öngörüyor.