Köy Hizmetleri kapatılıyor

Köy Hizmetleri ve Arsa Ofisi genel müdürlüklerinin kapatılmasına ilişkin yasa tasarıları Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılması, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün kaldırılması ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devrine ilişkin yasa tasarıları Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı.
Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kamu yönetimiyle ilgili zaman zaman şikayetler olduğunu kaydeden Çiçek, bunların başında kamunun etkin ve verimli çalışmadığı, hantal bir yapıda olduğu şikayetlerinin geldiğini ifade etti. Hükümetlerin kalkınma planlarında, bunun mutlaka giderilmesi gereken bir şikayet olarak yazılı olduğunu ifade eden Çiçek, bu kapsamda bazı yasa tasarılarının TBMM'ye sevk edildiğini söyledi.
Kamuda yeniden yapılanmanın aşikar olduğunu söyleyen Çiçek, bu konuda TBMM'ye sevkedilen yasa tasarıları içinde öncelikle çıkarılması gerekenler olduğunu ifade etti.
Aynı alanda birbirleriyle irtibatlı olması gerektiği halde ayrı ayrı çalışan bazı genel müdürlükler şeklinde ayrı ayrı bakanlıklara bağlı bazı kuruluşlar bulunduğunu hatırlatan Çiçek, bunların yeniden yapılandırılması için bazı tasarıların TBMM'ye sevkını kararlaştırdıklarını bildirdi. Bunların başında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bulunduğunu anlatan Çiçek, 3202 Sayılı Kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bugün imzaya açılan tasarıyla ortadan kaldırılacağını ve bölge müdürlükleri dahil taşra teşkilatının aracı, gereci kadrosu ve pozisyonlarıyla birlikte İstanbul ve Kocaeli hariç, İl Özel İdareleri'ne devredileceğini bildirdi.
Çiçek, İstanbul ve Kocaeli'nin ise vilayetin tümü büyükşehir sınırları içinde mütalaa edildiği için oralarda bu tür hizmetlerin belediyeler tarafından yürütüleceğini kaydetti. Çiçek, "Böylece bu tasarının yasalaşmış olması halinde Köy Hizmetleri bundan böyle bir genel müdürlük tarzında değil, il özel idareleri emrinde çalışan bir kuruluş olarak varlığını sürdürecektir" dedi.

ARSA OFİSİ VE TOKİ

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi'nin Türkiye'nin muhtelif yerlerinde birisi arsa birisi konut üreten iki ayrı kuruluş olduğunu hatırlatan Çiçek, "Halbuki bunun beraberinde getirdiği pek çok sakınca var, hem tasarruf açısından hem hizmette verimlilik açısından..." diye konuştu.
Çiçek, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün kaldırılması, genel müdürlükçe yerine getirilen görev ve yetkilerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na devredilmesini öngören bir kanun tasarısının da TBMM'ye sevkıne karar verildiğini bildirdi. Bu birleşme sağlanırken orada çalışan personelin özlük haklarının tamamıyla korunacağını ifade eden Çiçek, bu personelin kayıplarının söz konusu olmayacağını vurguladı.

SAĞLIK KURULUŞLARININ DEVRİ

Çiçek, Türkiye'de bir Sağlık Bakanlığı olmasına rağmen, birçok bakanlığın ayrıca sağlık üniteleri bulunduğunu belirterek, bunun kamuda büyük bir israfa neden olduğunu söyledi. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin yasa tasarısının da toplantıda ele alındığını ve imzaya açıldığını anlatan Çiçek, "Bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde TBMM, Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler ve mahalli idarelere ait hastaneler ve sağlık tesisleri dışında, geri kalanların tamamı Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş olacaktır" dedi.
Çiçek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına ait birimlerin bedelsiz olarak devredileceğini, SSK'ya ait olan sağlık tesislerinin ise bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığı'na devredileceğini anlattı. Sağlık ünitelerinin Sağlık Bakanlığı'nda toplanmasıyla sağlık hizmetlerinin tek elden yürütüleceğini belirten Çiçek, böylece sağlık hizmetlerine bir standart geleceğini ifade etti. Çiçek, sağlık kurum ve kuruluşlarının açılışı, kapanışı ve denetlenmesinde de aynı standartların uygulanabileceğini, koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık vermenin daha kolay olacağını, sağlık hizmetlerinin maliyetinin daha iyi kontrol edilmesinin sağlanabileceğini, sağlık yatırımları ve sağlık insan gücü planlamasının daha gerçekçi olarak yapılması ve uygulanmasının temin edileceğini, sağlık personelinin farklı kurumlarda çalışmış olmasından kaynaklanan özlük haklarındaki farklılıklar ve adaletsizliklerin de ortadan kaldırılmış olacağını anlattı. Cemil Çiçek, ayrıca, kurumlara ait binalar ve donanımların daha verimli olarak kullanılacağını böylece halkın daha kaliteli hizmet alacağını söyledi.

ÇİÇEK: TASARRUFA GİDİYORUZ

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülen konulara ilişkin açıklamalarının ardından soruları yanıtladı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ortadan kaldırılması, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinin Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devredilmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle, ne kadar tasarruf sağlanacağının sorulması üzerine Çiçek, bu konuda şu anda net bir rakam tespit edilmediğini bildirdi. Çiçek, Adalet Bakanlığı olarak, iş yoğunluğu olmayan 136 ilçede adliyeleri kapattıklarını ve yaklaşık 100 trilyon liralık kar sağlandığını kaydetti.
"Devlette ciddi bir tasarrufa gitmeye ve hizmet birleşmesi yapmaya, hizmeti de bu şekilde daha verimli hale getirmeye mecburuz" diyen Çiçek, bu sayede hem hizmette kalite ve verimlilik sağlanacağını, hem de devlet bütçesinde önemli bir tasarrufa gidileceğini vurguladı.
Çiçek, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin para ile ölçülecek bir konu olmadığını ifade ederek, "Yeter ki vatandaş sağlığına kavuşmuş olsun, verimli bir sağlık hizmeti sunulabilmiş olsun" diye konuştu.