'Köye dönüş zorlu ve uzun'

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı, Doğu ve Güneydoğu'da 1990-1995 döneminde yoğunluk kazanan zorunlu göçün ardından köye dönüş eğilimi gösteren vatandaşların beklenti ve taleplerini araştırdı.

ANKARA - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı, Doğu ve Güneydoğu'da 1990-1995 döneminde yoğunluk kazanan zorunlu göçün ardından köye dönüş eğilimi gösteren vatandaşların beklenti ve taleplerini araştırdı.
'Zorunlu İç Göç Sonrası Köye Dönüş' adlı raporda, göçün, mağdur yurttaşlar üzerinde travmatik sonuçları olduğu, binlerce aileyi kapsayacak köye dönüşün zorlu ve uzun süreceği belirtildi.