Kürt-Der'e özgürlük kararı

Ankara Başsavcılığı 'Kürt yurttaşların haklarını geliştirme' amacıyla dernek kurulabileceğine ve 'Kürt dilinin geliştirilmesi için çalışmanın' suç sayılamayacağına karar verdi.

ANKARA - Ankara Başsavcılığı 'Kürt yurttaşların haklarını geliştirme' amacıyla dernek kurulabileceğine ve 'Kürt dilinin geliştirilmesi için çalışmanın' suç sayılamayacağına karar verdi. Başsavcılık bu görüşlerle, tüzüğünde söz konusu amaçlara yer veren Ankara Kürt Demokrasi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (Kürt-Der) kapatılması istemini reddetti.
Ankara Valiliği, tüzüğünün, Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek 3. maddesi İle Dernekler Kanunu'nun 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Kürt-Der'in kapatılması, yöneticileri için de ceza davası açılması istemiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Basın Savcısı Nadi Türkaslan, verdiği takipsizlik kararında, Kürt-Der tüzüğünün 3. maddesindeki 'Kürtlerin bireysel ve toplumsal haklarına kavuşması için çalışmalar yapar' şeklinde ifadenin, Ankara Valiliği'nin uyarısı üzerine 'Kürt yurttaşlarımızın tüzüğümüzde belirtilen bireysel ve toplumsal hakları için çalışmalar yapar' diye değiştirildiğini anımsattı.
Kararda, 'Irk, din, mezhep ve bölge farklılığı veya bunlara dayanıp azınlık yaratmak ve TC'nin üniter devlet yapısını bozmak amacıyla dernek kurulamayacağı' hükmünü içeren Dernekler Kanunu'nun, 23 Kasım'da 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu ile ortadan kaldırıldığına yer verildi.
Savcılık, RTÜK Yasası'nda, farklı dillerde yayın yapılmasına izin verildiğine de dikkat çekti ve bu nedenle tüzükte yer alan 'Kürt dilinin gelişmesi için çalışma yapma' ifadesinin de suç olmadığını belirtti.