Kurumlar birbirine düştü

AB ile 2005'te başlayacak müzakerelerde rol oynaması beklenen kurumlar arasında yaşanan çekişme giderek su yüzüne çıkmaya başladı.

ANKARA - AB ile 2005'te başlayacak müzakerelerde rol oynaması beklenen kurumlar arasında yaşanan çekişme giderek su yüzüne çıkmaya başladı. Müzakere sürecine ilişkin bir rapor hazırlayan Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e bağlı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), tüm bakanlıklar ve ilgili kurumlardan, AB konusunda uzmanlaşmış çalışanlarının listesini vermesini istedi.
DPT'nin bu yazıyı, tek amacı AB'ye uyum sürecinde yapılacak çalışmaları üstlenen AB Genel Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığı'na da göndermesi bu iki kurum da sıkıntı yarattı. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Şener'e bir mektup göndererek, rahatsızlığını dile getirdi. Ancak, mektup basına yansıyınca Gül, dün yazılı bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Gül: Ben rica ettim
Basında AB ile müzakere süreci hakkında bazı kurumlar arasında yapılan teknik nitelikteki yazışmaların doğru olmayan yorumlarla aksettirildiğini savunan ve bunu görmekten büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Bakan Gül, AB ile ilişkiler konusunun, bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla ortak çaba harcadığı bir konu olduğunu ifade etti.
"Tek parti hükümeti olmanın sağladığı uyumlu ve koordineli ortam, AB konusundaki çalışmalar için de geçerli" yorumunu yapan Gül, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Bu çerçevede, Türkiye'nin uzman potansiyelinin çıkarılması konusunda DPT tarafından bir envanter çalışması yapılması hususunu bizzat ben Şener'den rica etmiştim. DPT'nin yaptığı çalışma bu çerçevededir.
'Şener'in katkısı büyük'
DPT, Türk ekonomisinin durumunu, bütün sektörler itibarıyla yapısını en iyi bilen ve müzakere sürecinde de çok önemli katkılarda bulunacak, yapıcı işlevi olacak bir kurumumuz. Ayrıca, bu teşkilatın bağlı bulunduğu sayın Şener de, AB sürecine çok büyük katkılarda bulundu. Aramızdaki çalışmalar bundan sonra da eşgüdüm halinde devam edecek."
AB ile müzakere sürecini yürütecek yapının oluşturulmasına yönelik çalışmaların Başbakan'ın talimatları doğrultusunda sürdürüldüğünü belirten Gül, bu konuda da şunları söyledi: "Bu süreçte hangi kurumlarımızın nasıl roller üstlenecekleri, belirli yasal mevzuat çerçevesinde ileride belirlenecek. Her halükârda, bu doğrultuda yapılacak tüm çalışmalarda da kurumlar arası eşgüdümün ve uyumun aksatılmasına doğal olarak izin verilmeyecek."