Mahkûmlara bayram hediyesi

Yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) tutuklu ve hükümlü lehine hükümlerinin yürürlük tarihi 1 Nisan 2005'ten önce uygulanmasını öngören yasa, TBMM'de kabul edildi.

ANKARA - Yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) tutuklu ve hükümlü lehine hükümlerinin yürürlük tarihi 1 Nisan 2005'ten önce uygulanmasını öngören yasa, TBMM'de kabul edildi.
Yeni TCK'nın 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek olması nedeniyle 'lehe olan hükümlerin' uygulanmasına açıklık getiren yasaya göre, 1 Nisan 2005 tarihinden önce kesinleşmiş hükümlerle ilgili olarak, TCK'nın lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde, duruşmasız da karar verilebilecek. Bu hüküm, 1 Nisan 2005'ten önce verilip de Yargıtay tarafından lehe olan hükümlerin uygulanması için bozularak mahkemeye gönderilen kararlar hakkında da uygulanacak.
Yasayla TCK dışındaki 280'den fazla yasada öngörülen cezalardan nispi nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispi para cezaları ve tazminat niteliğinde orana bağlı bulunan para cezaları dışında kalanlar artırıldı. TBMM'nin kurulduğu tarihten önce yürürlüğe girmiş para cezaları 142 bin 860 kat; 1939'dan 1945'e kadar yürürlüğe giren yasalardaki para cezaları da 85 bin 715 kat artırıldı. Bu kanunlarda TCK'da belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı 450 milyon, üst sınırı 100 milyar lira olarak uygulanacak. Bu hüküm, nispi nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmayacak.
Yasanın infazın ertelenmesi veya durdurulmasını öngören maddesi yasanın yayım tarihinde, diğer hükümleri 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek.