Marksistler laiklik ve dini tartışacak

Marksistler laiklik ve dini tartışacak
Marksistler laiklik ve dini tartışacak
Teori ve Politika dergisi tarafından yarın Ankara'da düzenlenecek olan "Marksizm, Laiklik ve Din" konulu sempozyumda, "din ve laiklik" sorunu ele alınacak.

RADİKAL -  Ankara Barosu ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan “Marksizm, Laiklik ve Din” konulu sempozyumun açılış konuşmasını Korkut Boratav yapacak. Sempozyumda HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile birlikte çok sayıda aydın da bildiri sunacak.

Sempozyuma ilişkin hazırlanan çağrı metninde şu değerlendirmeler yapıldı: “Laiklik ve din, Marksistlerin her zaman önemli meseleleri arasında yer aldı. Ancak son zamanlarda bu konuların sosyalistler bakımından özel bir güncellik kazandığı gözleniyor. Tayyip Erdoğan iktidarının devlet ve toplum yaşamıyla eğitim-öğretim kurumlarındaki ‘dinselleştirme’ hamleleri yanında, Irak ve Suriye topraklarında süren savaşta İslamcıların ve IŞİD’in rolü, özellikle Kobane savunmasında uygarlık ve İslam meselesinin derinleşen ayrımın iki yanını temsil ediyor gözükmesi gibi “dış” etmenler, sosyalist çevrelerde geniş tartışmalara yol açıyor. Sosyalizm din ve laiklik üzerinden adeta yeniden tanımlanıyor.  Sempozyumla, bir yandan sosyalist solun bir fotoğrafının yansıtılması, öte yandan ortak yürüyüşün olanaklarının gündemleştirilmesi amaçlanıyor.”

Kim ne anlatacak

Boratav’ın açılış konuşmasıyla başlayacak sempozyum HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü “İki kere laiklik”,  Gazeteci Yazar Merdan Yanardağ: “Laiklik, sol ve post-modern gericilik”, Akademisyen Tanıl Bora: “Sosyalist gelenek ve din”, Seydi Fırat: “ Ortadoğu zemininde sıkışan laiklik ve Kürt Hareketi”, Metin Kayaoğlu: “Laiklik Marksizmin savunacağı bir ilke olamaz”, Taner Timur: “Kutsallık, din ve toplumsal sınıflar”, Aydın Çubukçu: “Demokrasi, resmi ideoloji, laisizm ve laikçilik”, Ferda Koç: “Burjuvazinin laikliği nerede biter, proletaryanın laikliği nerede başlar?”, Foti Benlisoy: “Cennetin eleştirisinden yeryüzünün eleştirisine: Kendimize ait bir politika ”, Özgür Şen: “Gerçek laiklik, gerçek İslam, gerçek kapitalizm: Siyasette ‘gerçeklik’ sorunu” başlıklı bildiriler sunacak.