MEB'de yeni atama ölçüleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı 'Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre okul yöneticiliklerine atamaya yeni ilkeler getirdi.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı 'Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre okul yöneticiliklerine atamaya yeni ilkeler getirdi. Atamaya esas alınacak yeni ilkeler şöyle: 'Süreklilik ilkesi çerçevesinde eğitim vermek, personelin yöneticilik formasyonu, göreve bağlılık ve motivasyonunu sağlamak yoluyla kurumsal etkinlik ve verimliliği artırmak, atama ve görevde yükselmelerde kariyer ve liyakati esas almak, hizmetin gereği ile yetki devri kapsamında personel atama ve görevde yükselmelerine yön vermek ve eğitim programlarına
adayların katılımında eşit imkanlar sağlamak.'
Yükseköğretim mezunu olmak şart
Milli Eğitim kaynakları, "Amaç herkese eşit düzeyde ve eşit mesafede olmak. Bu da yöneticinin hoşgörü kültüründen geçiyor" dedi. Yönetici atamalarında yükseköğretim mezunluğu da aranacak. Diğer şartlar şöyle:
"Atanacağı kuruma branşı itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak, en az iki yıl hizmeti bulunmak, aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır disiplin cezası almamış olmak, son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla varsa son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak, son üç yıllık hizmet süresinde varsa yöneticilik görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak."
Müdürler mülakata
Yönetmelik, okul müdürlerinde kıdem şartını yükseltiyor. Anadolu lisesi statüsündeki her türlü liseler, fen liseleri, yatılı ilköğretim bölge okulları ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının müdürleri bakanlıkça, bu kurumların müdürleri dışındaki yöneticileri ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanacak. Müdürlük için değerlendirme formu dolduracak adaylar, mülakata da alınacak.
Soruşturma sonucu ayrılması uygun görülenler, atanma şartlarından birini kaybedenler, üç yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı başarı gösterenler, iki yıl üst üste olumsuz sicil alanlar yöneticilikten alınacak.