Meclis, DGM'yi tarihe gömdü

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda değişiklik yapan ve DGM'leri tümden kaldıran yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ANKARA - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda (CMUK) değişiklik yapan ve DGM'lerin kaldırılmasını öngören yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre, eskiden DGM bünyesindeki TCK'nın devlete ve devlet görevlilerine karşı işlenen suçlar, Cumhurbaşkanı'na karşı suikastta bulunanlar, yasadışı örgütlerde yöneticilik yapanlar, yasadışı örgütlere yardım ve yataklık edenler, bu suçları özel vasıtalarla işleyenlerle ve toplu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili suçlara ilişkin davalar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) belirleyeceği ağır ceza mahkemelerinde görülecek.
Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerdeki olaylara ilişkin suçlar, TMY'de yazılı suçlar ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar da belirlenecek ağır ceza mahkemelerinde ele alınacak.
Gözaltı süresini 48 saat olarak belirleyen yasaya göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan DGM başkanı, üyeleri, asıl ve yedek üyelerinin kurulacak ağır ceza mahkemelerine, DGM başsavcısı ve savcılarının da aynı mahkemede savcı olarak görev almalarına HSYK karar verecek. Yasa yürürlüğe girmeden önce DGM'lerce karara bağlanan dava dosyalarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunanlar hakkında Başsavcılık, Yargıtay dairelerinde bulunanlar hakkında ilgili ceza dairesi inceleme yapmayı sürdürecek. İncelemesi sona eren dosyalar, kanun yürürlüğe girdiği tarihte yetkili ağır ceza mahkemelerine gönderilecek.