Meclis DTK'yı da dinleyecek

Meclis DTK'yı da dinleyecek
Meclis DTK'yı da dinleyecek
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 'fiili özerklik' ilan ederek kamuoyunda tartışma başlatan Demokratik Toplum Kongresi'ni (DTK) dinleyecek.
Haber: RİFAT BAŞARAN / Arşivi

Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, DTK’nın önerilerini önümüzdeki günlerde TBMM Uzlaşma Komisyonu’na anlatacak. DTK Anayasa Komisyonu, bölgenin genelinde düzenlenen halk toplantıları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, aydın, yazar ve sanatçılar ile uzun süre yürütülen tartışmaların ardından hazırlanan yeni anayasa ile ilgili önerilerini posta yolu ile TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na göndermişti. Gönderilen öneri taslağında, anayasanın ruhunu oluşturan Türklük vurgusunun tamamen kaldırılması isteniyor. Anayasada hiçbir ırka vurgu yapmayan, Türklük ile Kürtlük ve diğer etnik kimlikler arasında ayrımcılığı esas almayan bir anayasal vatandaşlık tanımı talep ediliyor. DTK öneriler taslağında, “Askerin, bürokrasinin ve yargının seçilmişler üzerindeki vesayetine son verilmeli, halk iradesinin hâkimiyeti sağlanmalıdır. MGK kaldırılmalıdır” denildi. 

Özerklik önerildi 
DTK’nın anayasa önerileri arasında, özeklik talebi de yer aldı: “ Türkiye aşırı merkezi anlayıştan kurtulmalı, belirli sayıda ve yerelde yaşayan halkın tercihi de dikkate alınarak bölgesel özerk yönetimlerin oluşturulmasına imkân sağlanmalı ve devlet yapılanması bu esaslara göre yeniden organize edilmelidir. Gerek demokratikleşmenin sağlanması gerekse bölgenin kaynaklarının bölgenin gereksinimleri doğrultusunda en verimli kullanımının sağlanması, halkın yönetimlerde daha fazla etkin ve denetimi sağlayabilmesi, söz ve karar sahibi olabilmesi için bölgesel düzeyde kendini yönetme ilkesi öncelikle yaşama geçirilmelidir. Kuvvetler ayrılığı belirgin olmalı; yargı, yürütme ve yasama bölgesel özerklik esaslarına göre yeniden düzenlenmelidir.” Öneriler arasında, seçim barajının kaldırılması talebi de yer aldı.