Meclis gündemi AB

Meclis, yeni yasama yılında mesaisinin büyük bölümünü 'AB'ye uyum yasalarına' ayıracak. AB İlerleme Raporu'nda yer alan temel yasalar Meclis'ten öncelikli olarak çıkarılacak.

ANKARA - Meclis, yeni yasama yılında mesaisinin büyük bölümünü 'AB'ye uyum yasalarına' ayıracak. AB İlerleme Raporu'nda yer alan temel yasalar Meclis'ten öncelikli olarak çıkarılacak.
AKP ve CHP, yasama faaliyetlerinin hızlı başlaması için Meclis ve grup yönetimleri seçimlerine öncelik verdi. TBMM Başkanlık Divanı'nın önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yapılacak seçimler ile oluşması bekleniyor. CHP ise grup yönetimini belirledi. AKP'nin de grup yönetimini
oluşturmasının ardından ihtisas komisyonları belirlenecek. Seçim sürecinin en geç iki hafta içinde tamamlanarak yasama çalışmalarına başlanacağı ifade ediliyor.
Meclis'in öncelikli konuları arasında vetolu yasalar, 2005 bütçesi ile AB'nin istediği düzenlemeler yer alacak. AKP yönetimi, hükümetten gelecek program çerçevesinde AB düzenlemelerinin Meclis'te görüşülmesine hız verileceğini bildirdi. AKP yönetimine göre AB'nin istediği düzenlemelerden bir bölümü 17 Aralık zirvesinden, diğerleri ise yılbaşından önce çıkarılabilir. İlerleme Raporu'nda yer alan yasalar ve son durumları şöyle:
Türk Ceza Kanunu: Yasa TBMM'nin 26 Eylül'de gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda kabul edildi. Sezer yeni TCK'ya ilişkin incelemesini sürdürüyor.
Dernekler Yasası: Sezer, Meclis'te 16 Temmuz 2004'te kabul edilen Dernekler Yasası'nın iki maddesini 2 Ağustos 2004'te veto etti. Yasa Meclis'te komisyon seçimlerinin ardından ele alınacak.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu: Ceza mahkemelerindeki yargılama usul ve esaslarını silbaştan düzenleyen tasarı Mart 2003'te TBMM'ye sevk edildi. Tasarı halen TBMM Adalet Alt Komisyonu'nun gündeminde bulunuyor. Tasarının aralıktan önce TBMM Genel Kurulu'nun gündemine getirilmesi hedefleniyor.
Ceza İnfaz Kanunu: Eylül 2003'te Meclis'e sunulan tasarı Adalet Alt Komisyon gündeminde. Alt komisyon bu tasarıyla ilgili çalışmalarına başlamadı.
Adli Kolluk Yasası: Suçları soruşturmak, suçluları yakalamak, suç kanıtlarını toplamak ve adli makamlara teslim etmek gibi görevleri cumhuriyet savcılarının gözetimine bırakmak amacıyla adli kolluk kurulmasını öngören düzenlemeye ilişkin çalışmalar Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Bakanlığın taslağı tartışmaya açıldı, ancak Başbakanlığa sevk edilmedi.