Meclis'te inceden atışma

Meclis işbaşında
Yeni yasama yılı başlarken Cumhurbaşkanı Sezer'in mesajları:
"Ekonomi iyi ama iyimserliğe kapılmayalım. İrtica öncelikli tehdit. ABD, PKK konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeli. AB İlerleme Raporu açık ve net olmalı."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dün yeni yasama yılı açılışında hükümet, ABD ve AB'ye önemli mesajlar verdi. Sezer'in 'yargı, yasama ve yürütme erklerinin birbirine üstünlüğü olamayacağı, hukuk devletinin bu güçleri dengelediği' sözleri, sabah grup konuşmasında "Yasama en büyük güç" diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'a yanıt olarak değerlendirildi. Sezer'in mesajları ana başlıklarıyla şöyle:
Din devleti ile demokrasi olmaz: Tasarım bahanesiyle, Türkiye'yi model ülke olarak göstermek, 'İslam cumhuriyeti' tanımlaması getirmek ya da 'ılımlı İslam' gibi anlamsız bir modeli Türkiye için öngörmek kabul edilemez. Ilımlı ya da köktenci, din devleti ile demokrasi bağdaşmaz.
'Yasalar tartışılsın'
İrticayı unutmayın: İrticai hareket, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini öngören anayasal düzenimiz için tehdit olma niteliğini sürdürmektedir.
İktidar gücüne karşı hukuk: Hukuk devletinde egemenliği kullanan organların birbirine üstünlüğü söz konusu olamaz.
Anayasa'ya göre düzenleyici ve uygulayıcı organlar yasama ve yürütme olduğuna göre, Anayasa'nın üstünlüğü ve bağlayıcılığını sağlayacak olan yargıdır.
Yasaları tartışmadan çıkarmayın: Toplumda yeterince tartışılmadan TBMM'den büyük bir hızla geçirilen ve bu nedenle de sıklıkla değiştirilen yasalar, düzenlemeden etkilenenlerin hukuksal durumunda belirsizliklere yol açabilecek, bu durum devlete güveni zedeleyecektir.
'Ekonomiye dikkat'
İyimserliğe kapılmayalım: Türk ekonomisi önemli bir gelişme ivmesi yakalamış görünmektedir. Sonuçlar umut verici olmakla birlikte, tümüyle iyimserliğe kapılmamız için yetersizdir.
Gelir dağılımı adaletsizliği: Çağdaşlaşma hedefi, en alttaki gelir dilimi ile en üstteki gelir dilimi arasındaki 10 kat farkın ortadan kaldırılmasını gerekli kılar.
AB, her türlü aşırılığa karşı güvence: AB üyeliğimiz evrensel değerleri ve yüksek yaşam koşullarını simgelemekte, Atatürk'ün amaçladığı uygarlık düzeyine ulaşma doğrultusundaki en önemli toplumsal tasarımın yaşama geçirilmesi anlamını taşımaktadır. Üyeliğin aynı zamanda ülkemizin çokpartili, laik ve demokratik siyasal yapısının ek güvencesi olacağını ve ülkemizin her türlü aşırılığa karşı korunmasını güçlendireceğini düşünüyoruz.
İlerleme raporu net olmalı: Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı ilerleme raporu'nda, kapsamlı reformların nesnel biçimde değerlendirilmesini, diğer adaylar için yapıldığı gibi, görüşmelerin bir an önce başlatılmasına yönelik açık ve net bir öneriye yer verilmesini bekliyoruz.
Irak'tan beklenenler
Hükümete zina uyarısı: AB üyesi ülkelerin içtenliklerini sınamamız gerekirken, kendi yanlışlarımızı düzeltmek için zaman kaybedip AB yolunda bedeller ödememeli, Türkiye'nin AB dışında tutulmasını isteyen kesimlerin elini güçlendirmemeliyiz.
ABD ile ilişkiler AB kadar önemli: AB üyeliğimiz kadar önem verdiğimiz bir diğer temel öğe, ABD ile ilişkilerimizdir.
ABD'ye PKK uyarısı: Irak'taki gelişmelerden yararlanılarak Türkiye'ye yönelik terör eylemlerinin yeniden başlatılmasına izin vermeyeceğimiz açıktır. Stratejik ortağımız ve müttefikimiz olan ABD'nin bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Ayrıca, egemenliğini devralan Irak'ın, bölücü örgütün ülkesindeki varlığına son vermek için gerekli olan adımları atacağına da inanıyoruz.