Mesrob II: AB üyeliğini destekliyorum

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini söyledi. AB'nin Türkiye'ye müzakere tarihi vereceğini savunan Mesrob II, din ve din kültürü meselesinin, gerek AB, gerekse Türk politikacılarınca gereğinden fazla siyasete alet edildiğini ileri sürdü.

İSTANBUL - Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini söyledi. AB'nin Türkiye'ye müzakere tarihi vereceğini savunan Mesrob II, din ve din kültürü meselesinin, gerek AB, gerekse Türk politikacılarınca gereğinden fazla siyasete alet edildiğini ileri sürdü. Mesrob II, "AB ülkelerinin parlamentoları İncil öğretileri doğrultusunda karar almadığı gibi, TBMM de kararlarını Kuran'a göre almamakta. AB ile Türkiye'nin bütünleşebilmeleri, gerek yöremiz, gerek dünya, gerekse medeniyetlerarası barış için yarar sağlar" dedi.
Soykırım iddiaları
Patrik, Ermeni soykırımı iddialarını ileri süren Fransa'da yaşayan Ermenilerin 'Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki tutumu hakkındaki' soruya ise şu karşılığı verdi: "1915'teki felaket, suiistimale yatkın bir konu. Bu nedenle de yabancılar, fırsat buldukça bu konuyu gündeme getirecek. Bu konunun, bir an evvel resmi ve gayriresmi diyalog süreçleri başlatılarak istismar konusu olmaktan çıkarılması gerekir. Başbakan Tayyip Erdoğan, 'bu konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini' söyledi. Aynı görüşte olmakla beraber, tarihle yüzleşmek, geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi bakımından önemli. İnsanlar barışmadan kucaklaşmıyor. Bu nedenle diyalog süreci başlatılmalı."