MHP'den açıklama : TRT de Tayyip TV haline gelmiştir

MHP'den açıklama : TRT de Tayyip TV haline gelmiştir
MHP'den açıklama : TRT de Tayyip TV haline gelmiştir
MHP'li Semih Yalçın, TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde sunucu tarafından MHP'ye yönelik 'yavru muhalefet' sözleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gitmiş, yerini Tayyip'in Radyo Televizyon Kanalları almış, TRT de Tayyip TV haline gelmiştir" dedi.

ANKARA – Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TRT 1 Ana Haber Bülteni'nde sunucu tarafından MHP 'ye yönelik 'yavru muhalefet' sözleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Yalçın açıklamasında, "TRT gelenekleri yok edilerek yandaşlık ve lümpenlik, kendinden olmayanı küçük görme alışkanlığı yerleştirilmiştir. Ehliyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz kişilerin göreve getirilmesi, ekrana çıkarılıp ve stüdyolara sokulması yüzünden koca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gitmiş, yerini Tayyip'in Radyo Televizyon Kanalları almış, TRT'de Tayyip TV haline gelmiştir" dedi.

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

Dün TRT 1'in haber sunucusu tarafından MHP için edep ve terbiye dışı bir tonla 'yavru muhalefet' tabirinin kullanılması, Başbakan Erdoğan yönetimindeki hükümetin, TRT Kurumu'nu 11 yılda nasıl bir yandaş mahfili haline getirdiğini ortaya koymaktadır. Ağzı bozuk, üslup ve siyasi seviye yoksunu bir Başbakan'ın sevk ve idaresindeki Türkiye'de söylem taklitçiliği ve papağanlığın, bu kurumdaki yandaş kamu çalışanlarının adeti ve alışkanlığı haline geldiği anlaşılmaktadır. Demek ki Başbakan, 11 yıldır sürdürdüğü MHP'ye yönelik nefret söylemini TRT'deki yandaş kadroların belleğine yerleştirmiştir. İmam'ın işlediği ayıbı cemaatin misliyle icra edeceğine dair mesel, TRT sunucusunun tavrına pek de uygun düşmektedir.

TRT ana haber bülteninde 'yavru muhalefet' krizi

"GEÇİŞ CÜMLESİNİ PROMPTERDEN MI OKUDU"
Burada aklımıza takılan soru şudur: Sunucu söz konusu haberin giriş veya geçiş cümlesini prompterden mı okumuştur, yoksa kendiliğinden mi uydurmuştur? Eğer prompterden okuduysa o zaman yönetimden oluru alınmış bir metni okumaktadır ki bu, yayının bilinçli olarak MHP aleyhinde kurgulandığı anlamına gelmektedir. Eğer sunucu o cümleyi irticalen kurduysa, bu durum, ekran terbiyesinden mahrum oluşunun ve göreve getirildiği yıllar içinde ne derece yandaşlaştırıldığının işaretidir. TRT'de çalışan tecrübeli ve konularına hakim elemanlar, iki dönemdir genel müdürlük yapan İbrahim Şahin'in yönetiminde görevden almalar tayinler, sürgün, zorla emeklilik gibi çeşitli zulümlere uğratılmışlardır. Tecrübeli, ehliyet ve liyakat sahibi çalışanların yerine kamu yayıncılığının ilkelerinden ve memuriyet terbiyesinden habersiz televizyon çalışanlarıyla partili acemiler yerleştirilmiştir. TRT Kurumu'na yıllarını vermiş vasıflı ve donanımlı insanların görevden uzaklaştırılmaları sonucunda kurumsal hafıza yok edilmiştir.

"TRT DE TAYYİP TV HALİNE GELMİŞTİR"
Bunun sonucunda, AKP dönemine kadar sürdürülen yasayla belirlenmiş tarafsızlığa dayalı ve kamu yararını gözeten yayın ilkeleri terk edilmiştir. TRT Haber Dairesi Başkanlığı bünyesinde uzun yıllardır büyük bir titizlik ve ciddiyetle sürdürülen tarafsız ve güvenilir haberler hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunma anlayışı, AKP iktidarı döneminde bitmiştir. TRT gelenekleri yok edilerek yandaşlık ve lümpenlik, kendinden olmayanı küçük görme alışkanlığı yerleştirilmiştir. Ehliyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz kişilerin göreve getirilmesi, ekrana çıkarılıp ve stüdyolara sokulması yüzünden koca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gitmiş, yerini Tayyip'in Radyo Televizyon Kanalları almış, TRT'de Tayyip TV haline gelmiştir.
Ülkü Ocakları üyeleri, TRT'yi protesto etti

"YANDAŞ YAYINCILAR ELİYLE İTİBARSIZLAŞTIRILMIŞTIR"
2014 yılı Mayıs ayında 50. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan TRT; kurulduğu günden beri AKP iktidarı dönemindeki kadar kötü yönetilmemiş ve böylesine berbat yayıncılık yapmamıştır.

TRT'nin, Ergenekon ve Balyoz davalarında nasıl bir ajitatör ve provokatör rol üstlendiği bütün Türkiye'nin malumudur. Ev basılmadan basılacak ev, kazı yapılmadan kazılacak yer önceden TRT'nin yandaş haberleriyle öğrenilmiştir. Hükûmete muhalif herkesin kesin suçlu ilan edildiği habercilik anlayışı kamuoyu önünde saygısızca sürdürülmüştür. TRT'nin bu sakat yayın politikaları defalarca TBMM gündemine taşındığı, soru önergeleri verildiği hâlde RTÜK tarafından hiçbir işlem yapılmamıştır. Hükûmet; devletin kurumunda yandaş yayın yapanlara aferin deyip sırtını sıvazlamış, RTÜK de alkışlamıştır. Radyo ve Televizyon yayıncılığının denetim mekanizması olan bu kurum da iktidarın tasallutu ve denetimi altına girerek TRT gibi zavallılaştırılmıştır. Bugün hükûmet aleyhine yürütülen hiçbir yolsuzluk soruşturması TRT'de haber yapılmamaktadır. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet depreminden sonra TRT üç maymunları oynamış, Türkiye'de yer yerinden oynarken olup bitenleri görmemiş, bilmemiş duymamıştır. TRT'yi yandaş kılmaktan sorunlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a tavsiyemiz kurumun logosuna 'üç maymun' eklemesidir. İçi boşaltılan, hafızası silinen TRT; bir kamu yayın kurumu olmaktan çıkmıştır. Yönetim anlamında başıboştur. TRT kurumuna ithal edilen kamu yayıncılığı kurallarından habersiz, TRT yayın ahlak ve ilkelerinden uzak, edep ve ahlak mahrumu, yan sanayi ürünü ucuz yayıncılar, önemli görevlere getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın bir kurumu olan TRT Kurumu, bu tür ithal yandaş yayıncılar eliyle itibarsızlaştırılmıştır.

"REZALETLERDEN BİR BAŞKASI DA YANDAŞ SENDİKACILIK FAALİYETLERİYLE İLGİLİ"
TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in bugüne kadar yaptığı kadrolaşma ve kurumu değersizleştirme operasyonları yeterli görülmediğinden, kurumda gölge genel müdür olarak görev yapan bir genel müdür yardımcısı tedviren atanmıştır. Görev tanımına uymayan ve birikimi yayından sorumlu genel müdür yardımcılığı için yeterli olmayan bu 'yavru' personel, Başbakan'ın 'yavrusunun' arkadaşı olduğu için yandaş bir özel televizyon kanalından TRT'ye getirilmiştir. TRT'de yaşanan inanılması güç rezaletlerden bir başkası da yandaş sendikacılık faaliyetleriyle ilgilidir. Yayın kesiminde önemli kadrolara atanacakların ismini, nerede geldiğini bildiğimiz TRT Birlik-Sen Şube Başkanı belirlemektedir.

"TRT BOĞAZINA KADAR BECERİKSİZLİK BATAĞINA SAPLANMIŞTIR"
Hükümet bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, TRT konusunda da kafa karışıklığı içindedir. TRT'yi AKP adına yönetenler, kendi menfaatlerine göre fetva verecek, zorlama yorumlarla algı yaratacak habercilik, yayıncılık yaptıracak uşaklar aramaktadır. Yandaş bir esnaf veya işsiz güçsüz bir AKP'li vatandaş, kulaktan dolma bilgilerle televizyon programı önerisi hazırlayıp AKP teşkilatı vasıtasıyla TRT'de yapımına izin alabilmektedir. Kısacası TRT boğazına kadar ehliyetsizlik, liyakatsizlik ve beceriksizlik batağına saplanmıştır. Meydanı boş bulup emrindeki "yavruö elemanları Türk milletinin gözbebeği olan MHP'ye saldırtma cüretini kendinde gören aymaz TRT yöneticilerini şiddetle protesto ediyor ve uyarıyoruz. TRT'yi bu hâle getiren iktidar maşaları ve bilcümle yandaş numuneleri bilmelidirler ki AKP iktidarı ilanihaye iş başında durmayacak, kimsenin yaptığı da yanına kâr kalmayacaktır. Hesap ve hesaplaşma gününün çok uzakta olmadığı aşikârdır. TRT yönetimine, TRT kanunu ve yayın ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri gerektiğini hatırlatıyor, Başbakan yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ı ve RTÜK'ü ve gereğini yapmak üzere göreve çağırıyoruz.