Milletin meclisinde seviyeli tartışmalar

Hedefteki isim Akdağ
Sağlık Bakanı Akdağ, SSK hastanelerinin devrine dair tasarıyı Plan-Bütçe Komisyonu'nda CHP'nin son seçim bildirgesiyle savundu. CHP'li Özyürek, "İki satır alıp koca bildirgeden mesaj veriyorsunuz" dedi.
Tarih Kurumu örneği
CHP'li Ergin, "Rahatsız mı oldunuz?" lafları üzerine Akdağ'ın üstüne yürüdü. CHP'li Baratalı, "Atatürk'ün Tarih Kurumu böyle kapatıldı" deyince, "Atatürk sizin malınız mı?" karşılığı geldi. Yanıt: Atatürk mal mı?
'Sebep' ile 'neden'
CMUK görüşülürken de 'dil ve ideoloji' tartışması çıktı. CHP'li Eraslan, "Tasarıda, bilerek 'neden' kelimesi yerine Arapça 'sebep'i kullandınız" dedi. Çiçek: "Niyet okumayalım." Eraslan: "Siz niye okudunuz?"

ANKARA - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasına dair yasa tasarısının görüşmeleri sırasında çıkan kavganın ardından, dün de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini düzenleyen tasarının görüşmesinde CHP ve AKP'liler yine kavga etti.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, komisyonda savunmasını, CHP'nin 2002 seçim bildirgesi üzerine kurdu. CHP'nin bildirgesinde, "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası'nı güncelleştirerek uygulayacağız" denildiğini anlatan Akdağ, ilgili yasanın 30. maddesinin d bendini okudu. Bentte, "İşçi sigortaları kurumuna ait sağlık tesisleri, binaları, tıbbi malzeme, eşya ve ilaçlar, iktisap bedeli verilerek, Sağlık ve Çalışma bakanlıkları tarafından müştereken tespit edilecek esaslar dairesinde Sağlık Bakanlığı'na devredilir" deniliyor.
'Rahatsız mı oldunuz?'
CHP'liler, bakanın tasarıyı anlatmak yerine, televizyon kameraları önünde bildirgeden birkaç cümleyi kullanarak siyaset yaptığını ileri sürüp, tepki gösterdi. Mustafa Özyürek'in, "İki satırını alıp koca seçim bildirgesinden mesaj veriyorsunuz" sözlerine, AKP sıralarından, "CHP'nin bildirgesinin okunmasından rahatsız mı oluyorsunuz?" yanıtının gelmesi, CHP'lileri kızdırdı. Gürol Ergin, "Kim rahatsız oluyormuş" diyerek Akdağ'ın üzerine yürüdü.
Daha sonra, CHP'li Ali Kemal Kumkumoğlu, "Bakan burada kameraların önünde sabahtan beri yalan söylüyor. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredileceğini belirtiyor, oradan da yerel yönetimlere devredileceğini söylemiyor. Bakanın konuşmasının ardından kameralar salondan çıkacağı için, biz iddialar karşısında susmuş gibi kalacağız" dedi.
CHP'li Bülent Baratalı da Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun da böyle kapatıldığını söyleyince, AKP'liler, "Atatürk sizin malınız mı?" karşılığını verdi. Bunun üzerine "Atatürk mal mı?" şeklinde, ayrı bir tartışma başladı.
CHP'lilere, "Vah vah, yazık" diyen Bakan Akdağ'a, CHP'liler, "Size yazık. Burada demagoji yapıyorsunuz" diyerek, yeniden üzerine yürüdü. Akdağ, AKP'liler tarafından salondan çıkarılırken, oturuma ara verildi. Aradan sonra komisyonun CHP'li üyeleri salonu terk etti. CHP'liler olmaksızın süren görüşmelerde, tasarı bazı maddelerinde değişiklikler yapılarak kabul edildi.