@ismailsaymaz

MİT'in gizli tanık isyanı

MİT'in gizli tanık isyanı
MİT'in gizli tanık isyanı
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

MİT Müsteşarlığı Erzincan davasında isimleri geçen ve soruşturma izni istenen MİT mensupları ile ilgili görüş yazısında savcılığın kararına isyan etti. Müsteşar Hakan Fidan imzası ile gönderilen ve soruşturma izni verilmemesi istenen yazıda “Savcı Osman Şanal gizli tanık ifadelerini baştan doğru kabul ederek, işin gerçeğini araştırmadan iddianame hazırladı. Tek taraflı ifadeler dışında delil yok” denildi. Yazıya rağmen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan MİT’çilere soruşturma izni verdi.
CHP Denizli Milletvekil İlhan Cihaner’in de sanıkları arasında olduğu Erzincan Ergenekon Davası’nda tutuklandıktan sonra tahliye edilen eski Erzincan MİT Şube Müdürü Şinasi Demir ile Kıvılcım Üstel ve Sadri Barkın İnce hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin Başbakanlık’a yaptığı soruşturma için izin başvurusu sonrası MİT Teftiş Kurulu olaya ilişkin inceleme raporu hazırladı. Eski Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’ın ağır dille suçlandığı raporda şöyle denildi: “Savcılık makamı bu konuda müsteşarlığımızla veya Başbakanlık’la herhangi bir yazışma yapma gereğini hissetmemiştir. Ordudan atılmasını sağladıkları iddia edilen söz konusu asker kişi ile ilgili çalışmanın resmi bir yönü olup olmadığını araştırmadan ve hukuksal dayanaklarını tartışmadan, gizli tanık ifadelerini baştan doğru kabul ederek suçlamada bulunmayı tercih etmiştir. Kişisel/keyfi tasarruflarıyla ve özel maksatlarla bazı kişi ve gruplara çalışma yaptıkları izlenimi uyandırdığı üç mensubumuzu söz konusu kişi ve grupların hedefi haline gelme ihtimalini de göz ardı etmiştir.”
Savcılık “İşin gerçeğini araştırmak lehte ve aleyhte delilleri toplanakla yükümlüdür” denilen raporda, “Somut olayda iddia makamının işin gerçeğini öğrenmek ve varsa şüphelilerin lehine olan delilleri de toplamak amacıyla müsteşarlığımız veya Başbakanlık ile yazışma yapmamasının, birkaç gizli tanık ifadesini dayanarak ve bunlarla yetinerek ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ gibi çok ağır suç isnatları ile havi bir iddianame tanzim etmesinin ve tutuklama talebinde bulunmasının nedenini bilmiyoruz. Tek taraflı ifadeler dışında delil yoktur” denildi. Erzincan davasının gizli tanıklarından Erzincan’la görüşmesinin müsteşarlığın bilgisi dahilinde olduğu ifade edilen raporda, suçlamalara mesnet oluşturacak ciddi delilin olmadığı savunuldu. 

Başbakan izin verdi 

Rapor üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan imzası ile Başbakanlık’a görüş yazısı gönderildi. Yazıda MİT mensupları hakkında soruşturma izni verilmemesi istendi. Fakat Başbakan, 12 Mayıs’ta MİT’çiler için soruşturma izni verdi. Erzurum Özel Yetkili Savcısı ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ olduğu iddia edilen planın Erzincan’da yürürlüğe konduğu savıyla 2010 yılında MİT’i de basmıştı.