Müfettişin serveti davalık

Ankara Başsavcılığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu müfettişi Etem Çağlayan hakkında, 'haksız servet edindiği' gerekçesiyle beş yıla kadar hapis istemiyle dava açtı ve servetine el konulmasını istedi.

ANKARA - Ankara Başsavcılığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu müfettişi Etem Çağlayan hakkında, 'haksız servet edindiği' gerekçesiyle beş yıla kadar hapis istemiyle dava açtı ve servetine el konulmasını istedi.
Savcı Mehmet Bozkurt'un iddianamesine göre soruşturma, DGM ve Başbakanlığa gönderilen imzasız ihbar dilekçeleri üzerine başlatıldı. Dilekçelerde, yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Çağlayan'ın, yaşantısı ile malvarlığının,
devlet memuru geliriyle bağdaşmadığı belirtildi.
İddianamede, Çağlayan'ın malvarlığı şöyle sıralandı: Ankara Bilkent'te 300 bin dolarlık iki lüks daire, Dikmen Doğankent Sitesi'nde 100 milyarlık üç adet villa, OSTİM Eminel Kooperatifi'nde 200 milyar liralık iki işyeri, İstanbul Eston Konutları'nda 150 milyar liralık daire, Didim'de bir yazlık ile iki adet lüks otomobil.
İddianamede, Çağlayan ve ailesinin malvarlığının tespiti için tapu müdürlükleri ile bankalardan edinilen bilgi-belgelere göre hazırlatılan bilirkişi raporu önemli yer tuttu. Buna göre Çağlayan'ın, Aralık 1994-Şubat 2000 arasında yapabileceği tasarrufların tutarı 262 bin 720 dolar. Sanık bu miktarın 226 bin 275 dolarının çocuklarının tahsili, kızının evlenmesi gibi harcamalarda kullandığını belirtmiş. Savcılık ise geriye kalan 35 bin 975 dolarlık tasarruf ile 1994-2000 arasında malvarlığındaki 244 bin 912 dolarlık artışın karşılanamayacağına dikkat çekti.
'Borç alması mümkün değil'
İddianamede sanığın, Adnan Çağlayan ve Cevdet Bilgin adındaki kişilerden yaklaşık 300 bin dolar borç aldığını söylediği, ancak bu kişilerin bu paraları vermelerinin mümkün görülmediği tespiti yapıldı. Savcı, Çağlayan hakkında 'Nerden Buldun Yasası' olarak da bilinen 3628 sayılı yasa uyarınca üç yıldan beş yıla kadar hapis, haksız edinilmiş malların zoralımı, müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanmasını, cezanın paraya çevrilememesini ve ertelenmemesini istedi.